Drar fra…

06.06.2023
Nils Mikal Emberland, banksjef BM Sparebank 1 Sr-bank, Nils Konrad Bua, ordførerkandidat fra Høyre, Heidi Nymann, varaordførerkandidat AP, Sigurd Ur fra NHO, Kyrre M. Knudsen  sjefsøkonom Sparebank 1 Sr-Bank, sørget for en nyttig start på dagen da Sparebank 1 SR-banks konkunkturbarometer ble presentert. 
Større optimisme i Rogaland og på Haugalandet enn i resten av landet
 
Sparebank 1 SR-bank ASA presenterte tirsdag morgen sitt årlige konjunkturbarometer
for et lydhørt publikum, som gjerne ville høre mer om hva banken og 600 næringslivsledere tenker om tiden fremover. Tilstede var også konsernsjef Asle Skjærstad fra A. Utvik, som både formidlet nyttig info om LeieEie-konseptet – og delte perspektiver om bl.a rammebetingelser.  

Økte forventninger; oppgang i omsetning, sysselsetting og ordrereserver   
Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen presenterte undersøkelsen – og konkluderte med at forventningene er høyere og optimismen større på Haugalandet og i Rogaland er større enn i resten av landet,  ift. bl.a ordreserver, forventet omsetning – og ikke minst sysselsetting. Forskjellen er større enn på mange år, sa Knudsen i sitt innlegg.  

Trenger folk!
Bedriftene ansetter – og kampen om flinke folk tilspisser seg. Mange bedrifter trenger flere folk! Mangelen på arbeidskraft viser seg i flere bransjer – og generelt erfarer bedriftene større problemer med bemanning.   -Kanskje på tide å «tenke utenfor boksen», kommenterte Knudsen.
Bemanningsproblemer skyldes både økt aktivitet og oppbemanning – og at bedrifter må søke over lengre tidsrom for å finne rett kompetanse.        

Bransjevise forskjeller
Undersøkelsen viser store bransjevise forskjeller mht forventninger. Bygg og anlegg viser noe svakere tall, Bygg og anlegg Rogaland er imidlertid noe mer positive enn resten av landet. Varehandel er noe dempet -  mens energibedriftene er mest positive, basert på lønnsomhet og ordrereserver.

Kronekurs
Undersøkelsen viser at svært mange bedrifter rammes av kronekursen;  40 prosent taper, bl.a  bedrifter innen varehandel og byggebransjen.  
Reiseliv, oljebransjen og eksportnæringen er blant de bransjene som kommer positivt ut av den svake kronekursen.    

Kort oppsummert
Sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen oppsummerte resultatene med følgende 3 pkt:
  • Tøff kamp om arbeidskraften
  • Rogaland og energibransjen mest positive
  • Press på lønnsomhet og investering; kostnadsvekst
Valget;  hva betyr mest for bedriftene  
Næringslivet trenger forutsigbare og gode rammebetingelser. Det mente både Høyres ordførerkandidat Nils Konrad Bua og varaordførerkandidat Heidi Nymann fra AP, som delte sine refleksjoner med publikum og fasilitator Sigurd Ur fra NHO.

De neste 97 dagene vil vise hvem som har de beste argumentene og sakene, når valget står 11. september.


Asle Skjærstad, konsernsjef i A. Utvik, orienterte om leieEie-konseptet - og ga nyttige perspektiver om bl.a rammebetingelser i samtale med Kyrre M. Knudsen 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund