Ekstra arbeidsgiveravgift på 5% vil ramme mange

20.10.2022
- Det er ikke ytterligere skjerpelser vi trenger i en vanskelig tid, med dramatisk økende utgifter fra før, sier konsernsjef i Berge Sag Gruppen, Rolf L. Sjursen
-Virker ikke som regjeringen er interessert i å ha privat næringsliv i det hele tatt, sier Rolf L. Sjursen
Det foreslås å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for lønn over 750.000 kroner i 2023. I realiteten vil dette treffe også de som tjener under 700.000, siden forslaget gjelder samlede årlige ytelser fra arbeidsgiver til den ansatte. Naturalytelser som for eksempel pensjonsinnskudd skal også regnes med.

Den økte arbeidsgiveravgiften som da blir 19,1% for de med ansatte som overstiger en viss lønn. Avgiften skal bringe inn 7,7 milliarder til statskassen, og meningen er å kjøle ned arbeidsmarkedet.

– Nå er ikke vi av de som blir mest rammet av dette spesielt, men det er ikke ytterligere skjerpelser vi trenger i en vanskelig tid, med dramatisk økende utgifter fra før, sier konsernsjef i Berge Sag Gruppen, Rolf L. Sjursen og fortsetter;

– Det er nesten som regjeringen tenker ‘Hva galt kan vi finne på nå?’. Er de i det hele tatt interessert i å ha et privat næringsliv? Og med galopperende energi- og matpriser, økende renter og skatter, veiprosjekter som utsettes – hvor er lyspunktene for næringslivet i vest?

Sjursen mener at regjeringen nå, i en ellers vanskelig situasjon i økonomien, aktivt driver og inndrar ytterligere kjøpekraft i privat sektor, som igjen vil påvirke sektorens muligheter til å investere for fremtiden.

Også arkitektbransjen merker godt forslaget.
– Dette vil på sikt gå ut over oppdragsmengden og bemanningssituasjonen, sier sivilarkitekt Thomas Brekke i Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke.

– Økt beskatning av bedriftene direkte på bunnlinjen vil naturlig redusere risikoviljen mht nyansettelser og bemanning, spesielt nå som vi er inne i høyst usikre tider. I tillegg henvender beskatningen seg direkte mot en kompetansegruppe som har mye erfaring og kompetanse i sitt fag og dette åpner for et uønsket valg ved ansettelser, da disse vil gi bedriften høyere direkte utgifter enn andre de skal sammenlignes med, sier Brekke, og fortsetter;

– Det blir tøffere å drive fremover for mange, da nullpunktet for balansert drift forskyves i alle bedrifter og fare for permitteringer og oppsigelser forskyves tilsvarende. Jeg vil anta at denne beskatningen også vil belaste kommuner, fylkeskommuner og stat med økte utgifter, og at disse også vil måtte foreta tilsvarende valg ved ansettelser, sier han.Bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge mener økningen er dramatisk for norske arkitektkontorer. De reagerer på økt bedriftsbeskatning i en tid der arkitektkontorene allerede er presset på pris og marginer. Økte kostnader er ikke beregnet inn i langtidsprosjekter, og ordningen vil også sette eldre arbeidstakere under press. Lønnsstatistikken viser at jo eldre du er, jo høyere lønn har du.
Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL) mener regjeringens forslag legger til rette for aldersdiskriminering, og Arkitektenes fagforbund (Afag) mener regjeringen heller bør gi insentiver slik at aktiviteten i byggenæringen kan opprettholdes.

Økt arbeidsgiveravgift blir også et av temaene i paneldebatten på ByggArena fredag 11. november.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund