En gledens dag!

08.06.2021
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad tok første spadestikk.
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad tok første spadestikk på Mattilsynets grensekontrollstasjon på Husøy.
 
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad tok første spadestikk på Mattilsynets grensekontrollstasjon på Husøy.
Brexit innebærer at varer fra UK faller inn under regelverket om grensekontroll. Dette medfører at behovet nå forsterkes ytterligere, ettersom Norge importerer store mengder mat- og fôrvarer fra Storbritannia. Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad vektla dette i sin tale til de fremmøte på markeringen oppstart med arbeidet på grensekontrollstasjonen. -Det å gjøre dette i et så stort område er ekstremt viktig, sa Bollestad, som også roste hele Rogalandsbenken som hadde stått samlet i saken.

I regionen finnes det flere bedrifter og industrier som pr. i dag importerer varer som krever en grensekontrollstasjon og samtidig er det en utvikling hvor det er behov for økt import av varer fra 3. partsland. En grensekontrollstasjon vil derfor gi havnen og det lokale næringslivet helt nye muligheter.
-Dette er en gledens dag, jeg blir nesten litt rørt. Denne etableringen blir et fint verktøy for å få på plass ytterligere etableringer som vi ønsker oss, sa HR og kommunikasjonsdirektør i Karmsund Havn, Tine Osmundsen under markeringen.

I 2016 begynte havnen arbeidet med å få etablert grensekontrollstasjon, og Karmsund Havn fikk i svært positive signaler om at en etablering av grensekontrollstasjon på Husøy var ønskelig av Mattilsynet lokalt og sentralt.. Mattilsynet sentralt anbefalte grensekontrollstasjon på Husøy, forutsatt at Mattilsynet lokalt hadde kapasitet.  Karmsund Havn søkte derfor om etablering av grensekontrollstasjon, men fikk et overraskende avslag.  Etter klage og behandling i Landbruks- og matdepartementet, kom det den 07.02.20. endelig vedtak om at departementet, ved landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som gav Karmsund Havn IKS medhold i klage på avslag. Arbeidet med grensekontrollstasjon ved Haugesund Cargo Terminals, Husøy, kunne dermed fortsette.

Gjennom tett samarbeid med Mattilsynet lokalt, ble det enighet om å utvide til hele fem produktkategorier.  Med dette blir Mattilsynet grensekontrollstasjon Haugesund Cargo Terminals den første grensekontrollstasjonen utenfor Oslofjorden med godkjenning for så mange kategorier.

Bilde under: Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad og HR og kommunikasjonsdirektør i Karmsund Havn, Tine Osmundsen.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund