En liten økning i ledigheten - men svært mange utlyste stillinger

28.01.2022
Karmøy har flest utlyste stillinger av kommunene på Haugalandet
Mengden offentlig utlyste stillinger stiger fortsatt godt i Nord-Rogaland, skriver leder for NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, i en pressemelding. Mens økningen i sum i Rogaland er på 23%, så er stigningen i Nord-Rogaland på hele 89%, og det ble lyst ut hele 1.918 stillinger.

Flest utlyste stillinger denne måneden finner vi innen helse, pleie og omsorg (678), industri (255) og serviceyrker (174). En stor andel av de utlyste stillingene er nå ferievikariater og lærlingestillinger. 
 
Det som er svært gledelig er at Karmøy i januar har flest utlyste stillinger av våre kommuner – noe som er svært sjeldent. Hele 925 stillinger er lyst ut i Karmøy – svært mange av disse er ferievikariater som Karmøy kommune lyser ut, men det er også betydelig med andre typer stillinger fra flere bransjer. Haugesund har også godt med utlyste stillinger med 680. Også her er det mange ferievikariater og lærlingejobber i tillegg til en stor bredde av andre stillinger. I Tysvær ble det lyst ut 179 stillinger, i Vindafjord 118. Sauda hadde også mange utlyste stillinger (69), mens det i Suldal ble lyst ut 36. På Bokn ble det lyst ut 16 stillinger i januar.

- Alt i alt vil jeg si at bildet ser bra ut. Men det er ganske store forskjeller mellom bransjer og bedrifter enda. Selv om noen bedrifter fortsatt har tøffe tider, så er det vanskelig å dekke behovet for arbeidskraft med ønsket kompetanse i flere næringer, skriver NAV-lederen.

- Både helse, industri, bygg/anlegg, IT, transport og flere andre trenger arbeidskraft. Dersom arbeidsgiverne er villige til å tenke litt nytt knyttet til delkompetanse og inkludering for eksempel, så kan det finnes muligheter til samarbeid med oss for å skaffe mer arbeidskraft også i disse bransjene. Så vi hører gjerne fra dem som har behov for arbeidskraft, poengterer hun.

– Alt i alt er det en god start på året, sett med arbeidsmarkedsøyne her i Nord-Rogaland, avslutter Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund