Endrer navn til Varde Advokater

17.08.2021
Varde Advokater består av (f.v.) advokatene Jens Otto Haugland, Trond Jarle Bachmann, Ole Johan Berge, Benedicte Aarvik og Hallvard Gardshol Bjørndal, sekretær Tove Indbjo og advokatfullmektig Andreas Rande Nesheim. FOTO: Line Møllerhaug.
Omprofileringen gjør det enklere å profilere på elektroniske flater
Advokatene Haugland, Berge, Bachmann & Bjørndal med kontoradresse i Markedet kjøpesenter (5. etg.) i Haugesund sentrum, endret fra og med 16. august navn til Varde Advokater, melder de i en pressemelding.

Advokatfellesskapet ble etablert i 1992. Advokat Jens Otto Haugland (H) og advokat Ole Johan Berge har vært med siden oppstarten. Advokat Trond Jarle Bachmann kom inn i 2005, mens advokat Hallvard Gardshol Bjørndal startet sin virksomhet i 2020 etter 15 år i Påtalemyndigheten. I tillegg arbeider advokat Benedikte Aarvik, advokatfullmektig Andreas Rande Nesheim og sekretær Tove Indbjo ved kontoret.

Gjennom omprofileringen får advokatfellesskapet et navn som ikke knytter seg til navnene til advokatene som driver kontoret. På den måten unngår man navnejusteringer når bemanningen endres. Varde Advokater er også enklere å profilere på elektroniske flater. Dette gir en tydeligere og mer oppdatert profil. Nå er ny logo på plass, og både internettside og e-postadresser er oppdatert med det nye navnet. 

Varde Advokater består av erfarne prosedyreadvokater og tilbyr tjenester innenfor de fleste rettsområder, både for privatpersoner, selskaper, finansforetak og forvaltningsenheter. I tillegg håndterer kontoret årlig en rekke konkurs- og dødsbosaker som offentlig oppnevnte bostyrere. Av den grunn har Varde Advokater særskilt kompetanse innenfor konkurs- og arverett. Varde Advokater har også lang og bred erfaring innenfor utnyttelse, utvikling, kjøp og salg av fast eiendom, som fortsatt vil være et satsingsfelt.

Varde Advokater arbeider ut fra en målsetting om at klientene skal motta effektiv og løsningsorientert rådgivning, så raskt som mulig etter at oppdraget mottas. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund