Et skritt nærmere realisering...

17.03.2023
Skisse av Horisont Energis planlagte Co2 terminal prosjekt "Errai" ved Haugaland Næringspark.
Horisont Energi AS varsler nå oppstart av planarbeid for terminal for mottak og mellomlagring av CO2 på Gismarvik.
I januar slapp Haugaland Næringspark og Horisont Energi AS nyheten om at de hadde signert en  opsjonsavtale om å legge den landbaserte CO2-terminalen for karbonfangst og lagringsprosjektet Errai til Gismarvik i Rogaland, hvor Haugaland Næringspark har et av Norges største industriområder. 

Horisont Energi AS varsler nå oppstart av planarbeidet for terminal for mottak og mellomlagring av CO2 på Gismarvik, samt tilhørende undersjøisk rørledning for transporten av CO2 til reservoar på havbunnen i Nordsjøen.

Planlagt trasé vil berøre arealer i Tysvær, Karmøy, Bokn og Kvitsøy kommunene. Det vil utarbeides separate reguleringsplaner i de fire kommunene som blir berørt, som er: Karmøy, Tyrsvær, Bokn og Kvitsøy.

Formål med planarbeidet
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en terminal for mottak og mellomlagring av CO2 med tilhørende kaianlegg, inkl. nødvendig infrastruktur. Fra landanlegget vil det etableres en undersjøisk rørledning for transport av CO2 til permanent geologisk lagring offshore.

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte tirsdag 28. mars på Tysvær kulturhus kl. 18.00-19.00. Representanter fra Horisont Energi (tiltakshaver), Neptune Energy og plankonsulent vil være til stede under informasjonsmøtet.
Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost Errai06@multiconsult.no. Frist for påmelding er fredag 24. mars. Det vil også være mulig å delta på informasjonsmøtet via Teams. Oppgi dette i påmelding for å få tilsendt lenke til møtet.

Les planbrevet i sin helhet her.

Les også: Haugaland Næringspark signerte opsjonsavtale
 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund