Etne Sparebank og Sparebanken Vest slår seg sammen

21.02.2022
Etne Sparebank og Sparebanken Vest slår seg sammen. Foto: Etne Sentrum.
-Sammenslåingen vil skape merverdi for kunder og lokalsamfunnet i Etne og Vindafjord, skriver selskapene i en børsmelding.
I en børsmelding kommer det frem at Etne Sparebank og Sparebanken Vest slår seg sammen.

-Styrene i Sparebanken Vest og Etne Sparebank har i dag, 21. februar 2022, vedtatt en plan for sammenslåing av de to bankene. Avtalen som regulerer hovedpremissene knyttet til en sammenslåing, ble enstemmig vedtatt i begge bankenes styrer, heter det i meldingen.

– Vi ser et spennende person- og bedriftsmarked i Etne og Vindafjord med et betydelig potensial for å vokse, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Det var Etne Sparebank som var initiativtaker i sammenslåingen.

– Målsettingen med samanslåingen  er å styrke banktilbudet til både folk og bedrifter som er kunder i banken, og å opprettholde viktige finansarbeidsplasser i lokalmiljøet, sier banksjef i Etne Sparebank, Rune Ramsvik.

I meldingen begrunnes sammenslåingen:

-Sparebanken Vest og Etne Sparebank er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker, med en rekke likheter i profil, og med dels overlappende markedsområder i Sunnhordland. Bankene har i dag et sterkt produktsamarbeid gjennom selskapene Frende, Brage og Norne.

-Sammenslåingen vil skape merverdi for kunder og lokalsamfunnet i Etne og Vindafjord. Sammenslåingen vil skape grunnlaget for en langsiktig satsning i regionen, til nytte for privatkunder og næringslivskunder. Sparebanken Vests høye kundetilfredshet og sterke digitale løsninger vil være en god match med det tilbudet Etne Sparebanks kunder kjenner i dag. Begge banker har tradisjon for å dele overskuddet med lokalsamfunnet. Dette styrkes gjennom sammenslåingen. I tillegg vil nåværende kunder i Etne Sparebank også få ta del i overskuddet gjennom kundeutbytte. Det er også et mål å opprettholde et miljø av finansarbeidsplasser i området, skriver selskapet.

Fusjonsavtalene vil bli behandlet i bankenes generalforsamlinger 23. mars 2022. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen høsten 2022.
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland