Eventyrlig vekst for AOF

25.08.2021
-Vi har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter, sier daglig leder, Sigmund Fosse.
AOF Vestlandet-Agder opplever en eventyrlig vekst. Tidligere AOF Haugaland ble til AOF Vestlandet i 2019, og nå i 2021 til AOF Vestlandet-Agder. Fra hovedkontoret i Haugesund rigger organisasjonen seg for videre vekst.
 
-Vi er nå et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen vår bransje, sier daglig leder i AOF Vestlandet-Agder, Sigmund Fosse stolt mens han viser Næringsforeningen rundt i lokalene i Haugesund sentrum.
 
Brytningstid betyr muligheter for den som satser. Noe et fremoverlent AOF i aller høyeste grad gjør. Siden 2019 har omsetningen økt fra 49 millioner til anslagsvis 84 millioner i år. I 2023 estimerer de at omsetningen passerer 100 millioner. Fosse trekker frem evnen til å se trender og utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv som en utslagsgivende faktor i veksten.
 
-Vi har vært proaktive og har lykkes med å lese trender og posisjonere oss deretter. I tillegg har vi mye politisk «goodwill» om dagen, påpeker han og viser til økende fokus på praktisk utdanning i den offentlige debatten.
 
AOF eier 3 og 4 etasje av bygget i Haraldsgata 190. Nå bygges hele 3 etasje om for å få plass til flere kontorplasser til den voksende administrasjonen ved hovedkontoret. I tillegg er det investert i teknologi som muliggjør fjernundervisning i alle klasserommene.
 
-Alt fra en lokal leverandør. Vi tar selvfølgelig i bruk lokal kompetanse når vi kan, sier Fosse med et smil.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har virksomheten avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Saken fortsetter under bildet


Fosse viser frem det tekniske utstyret som muliggjør fjernundervisning.
 

Griper muligheten

 
Da pandemien rammet Norge var det ingen selvfølge at det skulle gå som det gikk.

-Det stoppet på mange måter opp hos oss også, sier Fosse.
 
-Men det tok ikke lang tid før vi så hvor store muligheter som ligger fremover. I 2020 endte vi til slutt opp med å øke aktiviteten og omfanget av tilbudet vårt betraktelig, sier han.
 
Gjennom pandemien har både fagskolen og kursvirksomheten hatt tilbud om gratis kompetanseheving og videreutvikling til ansatte i næringer berørt av pandemien. Mye av aktiviteten settes opp i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet.
 

Skreddersyr nye utdanninger

 
I dag har AOF 18 akkrediterte fagskoleutdanninger. Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og retter seg i hovedsak mot fagarbeidere som vil videreutvikle seg innen faget eller innen for eksempel ledelse eller HMSl. I tillegg er det opprettet en utvklingsavdeling som blant annet utvikler nye utdanninger som speiler arbeidslivets endrende behov for kompetanse.
 
Fosse trekker frem en lokal suksesshistorie:
 
-Etter godt samarbeid med Hydro fikk vi nylig statlige midler til å utvikle en fagskoleutdanning innen bærekraftig logistikkledelse, sier han. Dette utviklingsarbeidet er nå startet.
Han innrømmer at de følger nøye med på mulige etableringer av nye industrier på Haugalandet – for eksempel i form av en batterifabrikk i Haugaland Næringspark på Gismarvik.
 

-Vi bygger stein på stein 


-De aller fleste lærerne våre arbeider til daglig innen det fagfeltet de underviser i. Å ha lærere som er aktive i sine respektive yrker er en stor fordel. Det gjør at studenter og kursdeltakere får oppdatert og arbeidslivsrelevant kunnskap. I tillegg gjør det oss i stand til å snu oss raskt når noe endrer seg, sier Fosse.

Med rundt 500 lærere ansatt på engasjement basis, rundt 1100 fagskolestudenter og flere tusen kursdeltakere er han i tillegg sikker på at de alltid bidrar med konkret og praktisk og aktuell kunnskap.
 
Fosse har elektrikerbakgrunn og har jobbet i AOF i over 30 år. For han betyr AOF mer enn bare kompetanseheving:
 
-Vi ønsker å bidra til å gjøre lokale bedrifter mer konkurransedyktige og den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Andre områder som er viktige for oss er å bidra til  øke yrkesdeltakelsen blant minoritetsbefolkningen, og ikke minst tilby muligheter for de som har minst utdanning fra før, sier han.
 
-For oss er ikke kortsiktig gevinst en drivkraft. Vi bygger stein på stein og tenker langsiktig, avslutter Fosse.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund