Første kull ferdig

26.05.2023
Foran fra venstre: Olene Koch, Siri Vikse, Linda Bjelland, Mona Fågelklo, Svanhild Irene Lygre Andersen, Åse Kristin Foss, Siri Tungesvik Vestbø, Jan Thore Lippestad, Line Njåstad, Elise Jentoft, Ingrid Engedal, Marit Sætre Færevåg, Birgitte Velde, Sveinung Nesheim, Chriss Thomas Grimstad, Sveinung Stendsland, Svein Håkon Syre, Harald Fosen, Geir Inge Rimmereide, Stian Hollund, Robin Hult, Svein Abrahamsen. Anna Marie Gjedrem, Kristin Golf og Sigbjørn W. Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Det aktuelle bærekraft-studiet settes opp på nytt til høsten
Høgskulen på Vestlandet (HVL) satte opp studiet Bærekraftig forretningsutvikling til årets vårsemester, og det var stor interesse for å delta blant næringslivet på Haugalandet. Nå har studentene hatt sin siste samling, og holder for tiden på med eksamensoppgaven.

Bærekraft er et nøkkelord for alle virksomheter og organisasjoner i tiden vi er inne i. Med det grønne skiftet kommer det også forventninger om omstilling, samt også nye lover, reguleringer og forskrifter som gjelder for alle.

– Kunnskap om bærekraftig forretningsutvikling er etterspurt av både bedrifter og organisasjoner på Haugalandet. Vi gleder oss over at vi har med oss så mange spennende deltakere i det nye videreutdanningskurset vårt, sier foreleser Ineke de Rezende.

De Rezende er også leder av Næringsforeningens ressursgruppe Grønn lønnsomhet.

– Videreutdanningsstudiet er satt opp i tråd med at Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, ønsker å tilby studier innenfor dette feltet og Ineke de Rezende er en naturlig samarbeidspartner, med stor kompetanse innen bærekraft, som har bidratt til høy kvalitet i studiet, uttaler Hilde Albertine Gjertsen, prosjektkoordinator Etter- og videreutdanning ved HVL.

11. mai var siste samlingsdag av fem. Blant de som tok studiet finner vi blant annet ledere fra offentlig og privat sektor, prosjektledere, politikere, gründere og innkjøpere.

Deltakerne lærer om utforming av bærekraftig forretningsmodell samt sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og grønn vekst.

Etter kurset vil de være i stand til å utarbeide en kvalitetssikret bærekraftstrategi. De vil også opparbeide seg kompetanse om de hvordan iverksetter strategien i bedriften sin på en konstruktiv og effektiv måte som skaper engasjement og handling.

HVL har besluttet å sette opp studiet også til høsten. Interessen er god, og søknadene har begynt å komme inn, opplyser Gjertsen. Søknadsfristen er 1. juli, og HER kan du lese mer om studiet. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund