Fortsatt lave ledighetstall i regionen

21.12.2023
Går fortsatt bra i vår region, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland
Nye arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 7 227 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i desember.
-I løpet av det siste året har det blitt i underkant av 700 flere arbeidssøkere i Rogaland. Store deler av økningen henger sammen med at et betydelig antall ukrainere har avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i år i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

Nye arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 7 227 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i desember. 4 432 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i november. På landsbasis er andelen helt ledige på 1,9 prosent.

-Helt ledige utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland ved utgangen av året. Dette er også månedsgjennomsnittet for 2023, og illustrerer hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket har vært i året vi snart legger bak oss, sier Haftorsen.

-Arbeidsledigheten tror vi får en svak økning i starten av neste år. Forklaringen er naturlige sesongvariasjoner og lavere aktivitet innenfor enkelte bransjer. Samtidig ser vi en økning i antallet ukrainske fordrevne som registrerer seg som arbeidssøkere. Vi tror likevel at ledigheten vil holde seg på et lavt nivå i 2024, sier Haftorsen.
 

-Når vi nå summerer på årets siste måned, så holder ledigheten seg helt stabilt i Nord-Rogaland for hele året, sier leder for NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen i en kommentar.

-I vår region avsluttet vi 2022 med 1,4% helt ledige arbeidssøkere og det samme avslutter vi året 2023 med. Dette på tross av at andelen helt ledige i fylket nå ligger på 1,7% og nasjonal ledighet har steget til 1,9%. Når det i Rogaland som helhet er en økning på 700 arbeidssøkere i 2023, så er det kun 20 av disse som er en økning i Nord-Rogaland.

 


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund