Forutsigbarhet og langsiktighet, takk!

02.02.2023
Panelsamtale under den maritime Haugesundskonferansen. Fv: Fride Solbakken, moderator og leder av Martimt Forum Stavangerregionen, Knut Vassbotn, adm.dir DWO, Siri Espedal Kindem, prosjektdirektør i Equinor for Trollvind, Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær OED, og Guro Løken, leder Windstaller Alliance.
 
Havvindsektoren var klare i budskapet til statssekretæren før konsesjonspapirene sendes ut.
 
Konsesjonstildelingene og satsingen på havvind var et av temaene under Haugesundskonferansen som ble arrangert i Maritim Hall denne uken. År 2023 blir på mange måter et startskudd for satsingen på flytende havvind i Norge, og konsesjonspapirene vil bli sendt ut innen 31. mars. I alt 17 konsortium fra inn- og utland har signalisert at de ønsker å søke på konsesjoner knyttet til feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2.

Utsira Nord er tiltenkt flytende havvindmøller, og vil ifølge statssekretær i Olje og Energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen, gi store muligheter for lokale verft og en rekke underleverandører. Tildelingskriteriene vil vektes etter kvalitative kriterier, dermed vil ikke bare pris, men for eksempel også innovasjonsgrad, inkludering av små og mellomstore bedrifter vektes høyt. Dette er ifølge Bjelland en god mulighet for næringslivet i regionen, da selv store internasjonale aktører som byr på konsesjonene vil inkludere lokale aktører, og ikke minst bringe med seg erfaringer disse tar med seg fra prosjekter i utlandet.

- Vi ønsker å skape en trygghet for at dette havvindeventyret kommer, sa Bjelland, og slo fast at regjeringen ønsker å legge til rette med rammebetingelser som sikrer at en lykkes.
Og nettopp rammebetingelser og forutsigbarhet var et felles ønske fra de øvrige deltakerne i panelet for å kunne lande et nytt industrieventyr nasjonalt, og ikke minst for Haugalandet, med så nær tilknytning til Utsira Nord.

Guro Løken, leder av Windstaller Alliance (Solstad, DeepOcean og Aker), la vekt på langsiktigheten en nå trenger for å være rigget for å kunne ta posisjon i dette markedet.

- Det er et høyt investeringsnivå og mange prosjekter er på gang i olje- og gassektoren, men det stilner etter 2026. Derfor bør nye prosjekter komme raskt i gang, ellers kan vi miste verdifulle folk og kompetanse fra denne sektoren, som vi vil trenge videre. Løken poengterte også at underleverandører må ha forutsigbarhet og tid nok til å gire opp produksjonen av viktige komponenter en vil trenge ved storproduksjon og installering av havvindmøller.

- Ta for eksempel kjetting til forankring. Det finnes ikke en gang nok forankringskjetting i hele verden til et Utsira Nord-prosjekt. Også ankerhåndteringsfartøy vil det være altfor få av fremover, påpekte Løken.

Et annet emne i samtalen var hvilke krav som burde stilles i konsesjonssøknadene. Løken mente at det for eksempel burde være naturlig å sette krav om at tilhørende håndteringsskip burde være nullutslippsfartøy. Her var Knut Vassbotn fra Deep Wind Offshore noe mer reservert, da det etter hans mening vil kunne bli fordyrende om kravene blir for rigide, og at en dermed mister konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen repliserte her med å påpeke at det vil bli noen minimumskrav, men at en tar det for gitt at en slik utbygging ikke skal ødelegge miljøet.

- Å legge listen høyt her vil gjøre oss godt i det store bildet, men til syvende og sist vil tilbyderne være nødt til å gjøre noen tøffe valg med tanke på hva de vekter tyngst i sine tilbud, avsluttet Bjelland.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund