Fra «perfekt storm» til «perfekt orkan»

23.02.2022
Transporten av ballet avfall og bulk er for tiden utsatt for prispressende konkurranse, kapasitetsutfordringer og redusert leveringssikkerhet.
Nye veitransportregler skaper utfordringer for gjenvinningsbransjen
Tidlig i februar ble den mest inngripende delen av EUs Mobility Package, på norsk kalt vegpakken eller mobilitetspakken, implementert i Europa. Hensikten med regelverket er å rydde opp i utfordringene i veitransportbransjen – i hovedsak de mye kritiserte arbeidsforholdene til mange av dagens trailersjåfører. Et annet mål er å bli kvitt ulovlig transportvirksomhet og skape felles spilleregler for næringsaktørene i veitransportsektoren.

Arngrim Molberg er daglig leder i Wiiks Transport AS, som blant annet har kjørt avfallstransport i 15 år. Han understreker at endringene i regelverket er viktige, men at pakken blir innført på et uheldig tidspunkt. 

- Mobilitetspakken er bra for sjåførene og bransjen isolert sett, men gir i praksis enda mindre kapasitet i markedet. Som transportører klarer vi ikke å demme opp for denne kapasitetsmangelen. På mange måter kan man si at vi går fra en «perfekt storm» til en «perfekt orkan», fordi tiltakene innføres på verst tenkelig tidspunkt, med skrikende mangel på sjåfører og kjøretøy, skyhøye drivstoffpriser og covid-utfordringene å toppen av alt, sier Molberg i en pressemelding fra Geminor.

For avfalls- og gjenvinningsbransjen er kostbar transport og redusert kapasitet dårlig nytt.

– De nylig innførte reglene vil reduserer transportkapasiteten og samtidig øke utfordringene for gjenvinningsbransjen, sier daglig leder i gjenvinningsaktøren Geminor, Kjetil Vikingstad, i pressemeldingen.

Han forteller at mange aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen jobber etter «just in time» leveringsprinsippet, og dermed er avhengig av presise og forutsigbare transporttjenester. I tidene vi nå er inne i er lagringskapasitet både hos produsent og mottaker viktigere enn noen gang, fordi aktørene må ta høyde for mer uregelmessig logistikk og forsyning. 

- Om transportutfordringene vedvarer, vil markedsaktørene trolig bli tvunget til å tenke nytt i hele verdikjeden, sier Vikingstad.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund