Fra problem til ressurs

20.03.2023
Daglig leder i Ottar Skjold Maskin er blant dem som ønsker mer effektiv behandling av overskuddsmasser på Haugalandet.
-Gjenbruk av masser er en vinn-vinn for alle, sier daglig leder i Ottar Skjold Maskin, Håvard Skjold.
Det finnes et stort potensial for kostnad- og miljøbesparelser blant annet bygg- og anleggsbransjen dersom det tilrettelegges for gjenbruk av overskuddsmasser. Allikevel fortsetter overskuddsmasser å fraktes over store distanser for å deponeres. På et arrangement sammen med klimanettverket på Haugalandet (kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Vindafjord) og statsforvalteren i Rogaland, diskuterte 150 engasjerte deltakere mulige løsninger.

Daglig leder i Ottar Skjold Maskin, Håvard Skjold, er overbevist om at bøndene i regionen kan være en del av løsningen. Han har allerede god erfaring med å levere overskuddsmasser til gjenbruk hos bønder i de indre strøkene på Haugalandet.

-Her vil det være både kostnad- og miljøbesparelser hvis vi får flere muligheter slik at vi kan transportere massene over kortere avstander. Dette vil i tillegg bli rimeligere for utbyggerne til slutt, sier han.
Bøndene vil for eksempel kunne bruke overskuddsmassene til å jevne ut områder for nydyrking.

-Dette er den beste løsningen spør du meg, sier Skjold.

Les: Hvorfor har vi ikke dette på Haugalandet?


 

Mottak må godkjennes


Ifølge forurensningsloven er overskuddsmasser næringsavfall. Næringsavfall skal enten leveres til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes.

-Dersom de skal gjenvinnes må det være behov for massene. I tillegg må massene være egnet til dyrking, sier seniorrådgiver i Statsforvalteren i Rogaland, Julie Jacobi.

Jacobi informerer om at dersom området ikke skal dyrkes, men bare brukes som et mottak for masser, må det først godkjennes av kommunen i reguleringsplanen, deretter må statsforvalteren informeres.

- Her må kommunene må på banen, sier Skjold.

Avdelingsleder plan, enhet for byutvikling i Haugesund Kommune, Kent G. Dagsland Håkull, oppfordrer aktuelle gårdseiere til å ta kontakt.

-Vi må ha god dialog med gårdeierne og næringslivet. Det må vær en offensiv dialog som gjør at vi kan ligge et sted foran sier plansjef i Haugesund Kommune, sier han.
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund