Geminor først i Storbritannia

25.05.2023
Fra venstre: Petur Thor Haftorsson, Operational Manager i Geminor Norge, og Chris Baggley, Key Account Manager, Geminor Storbritannia. 
Etablerer første mobile operasjonsenhet for avfallsballing
Økt etterspørsel etter midlertidige tjenester innen balling gjør at gjenvinningsselskapet Geminor nå etablerer Storbritannias første mobile operasjonsenhet for avfallsballing. Denne våren har det norske teamet både levert maskiner og trent lokale avfallsprodusenter i balling av Refuse-derived Fuel (RDF) for eksport til Skandinavia.

Et team fra Geminor Norge har i vår hatt ansvaret for å sette opp mobile tjenester for balling av sortert restavfall flere steder i Storbritannia. Oppdraget har bestått i å lære opp regionale britiske avfallsprodusenter i effektiv balling av RDF for eksport og lagring.

Det er en økende etterspørsel etter disse mobile tjenestene i Storbritannia, forteller Chris Baggley, key account manager hos gjenvinningsselskapet Geminor i Storbritannia.

– Når anleggene for energigjenvinning er midlertidig stengt for vedlikehold, eller når behovet for RDF reduseres av andre årsaker, er eksport det naturlige alternativet. Men i motsetning til lokale EfW-anlegg – som ofte får løst avfall tilkjørt i walking-floor biler – er eksport av avfall til energigjenvinning i stor grad avhengig av solid balling. De midlertidige, mobile tjenestene som Geminor nå etablerer i Storbritannia legger dermed til rette for mer effektiv eksport, sier Baggley i Geminor UK. 

Det britiske avfallsmarkedet har i mange år levert store mengder restavfall som norske, svenske og danske fjernvarmeaktører er helt avhengige av. Geminor har lenge vært den største eksportøren fra Storbritannia.

– På grunn av det nåværende, uforutsigbare markedet er mange britiske bedrifter forsiktige med å investere i egne maskiner eller arbeidskraft for å kunne gjøre ballingen selv. I så måte har noen behov for midlertidige tjenester ved egne anlegg, sier Baggley.

Kapasitet på 300 tonn per dag
Islendingen Petur Thor Haftorsson er Operational Manager i Geminor Norge, og har ansvaret for det nordiske teamet som baller avfall i Storbritannia.

– De mobile enhetene har vært vanlige i Norge og Skandinavia i noen år nå, men etter hva vi forstår er dette de første mobile tjenestene innen balling i Storbritannia, sier han.

– Kapasiteten for ballingen varierer noe, men når vi jobber døgnet rundt med Flexus-maskiner er det mulig å presse og balle så mye som 250 til 300 tonn RDF i døgnet. Driften går nå etter planen, og vi ser et stort potensial for mobile tjenester i Storbritannia framover, avslutter Haftorsson.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter rundt 100 fagpersoner. Selskapet håndterte rundt 1,82 millioner tonn avfall i 2022 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 260 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. For mer informasjon, se geminor.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund