Geminor fyller lagrene

05.05.2022
Det er lettere å oppnå stabile priser og forutsigbar forsyning med solid lagerkapasitet for vinterhalvåret, sier adm.dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.
Redusert næringsaktivitet, usikkerhet, sesongvariasjoner og transportutfordring gjør avfall til en mangelvare for tiden
Usikkerhet rundt økonomien og en pågående konflikt i Ukraina gjør sitt til at mengdene av nærings- og husholdningsavfall for tiden faller i Europa. Samtidig gjør redusert transportkapasitet sitt til at leveringssikkerheten på avfallsbrensel faller. Dette er i ferd med å gjøre sesongvariasjonene på avfallsvolumer større enn tidligere, skriver Geminor i en pressemelding.

Dermed fortsetter utfordringene for mottakere i energigjenvinningsbransjen, som nettopp har lagt bak seg to uforutsigbare COVID-år.

– Slik utviklingen er for tiden, blir det å ha tilgang til et lager i vinterhalvåret stadig viktigere, sier Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius. 

– Mange aktører har merket seg den unormale markedssituasjonen på avfall til gjenvinning de siste to årene, og ser at logistikkutfordringene trolig fortsetter også inn i vinteren. Mange ser behovet for tryggere leveringsrammer og en buffer, sier Mernelius.

– Vår oppgave blir å gjøre det vi kan for å demme opp for manglende tilgang i flere avfallsmarkeder. Målet nå er derfor å kverne og balle så mye avfall som mulig der dette er mulig i sommersesongen. I vår HUB i Landskrona er målet å lagre 10 000 tonn ballet RDF  (refuse-derived fuel) fra Italia, Tyskland og Storbritannia. I Oxeløsund skal vi lagre rundt 6000 tonn med SRF (solid recovered fuel) fra Storbritannia, forklarer han.

– Vi skal gjøre det vi kan for å utnytte de eksisterende transportløsningene og sikre oss tilgjengelig avfall i sommer, sier Mernelius.

Lagrer i Danmark
Også i Danmark merkes en større vilje for langsiktig planlegging og lagring. Det melder Country Manager for Geminor DK, Kasper Thomsen.

– Våre mottakere i Odense og Esbjerg har valgt å ta inn respektive 7000 og 5000 tonn over sommeren for å bygge opp et lager til kommende vinter. Dette er en direkte konsekvens av mangelen på avfall som mange merket i Danmark i vinter, sier Thomsen.

– Samtidig skal vi øke vårt eget lager med RDF i HUB’en i Aalborg, i første rekke med rundt 5000 tonn fra Italia, sier Thomsen.

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, forventer at avfallsaktører på begge sider av verdikjeden beveger seg i retning av mer lagring over hele Europa.

– Vi har lenge hatt et avfallsmarked basert på korte frister og «last-minute» levering, men under de siste to årene har spesielt nedstrømsaktørene merket at avfallsvolumene ikke er like tilgjengelige i vintersesongen som tidligere. Kontrastene mellom sesongene er store, noe også en reduksjon i avfallseksporten fra Storbritannia har bidratt til, sier Vikingstad.

– Markedet er tjent med stabil og forutsigbar forsyning, som også gir mer stabile priser. Det er lettere å oppnå dette med solid lagerkapasitet for vinterhalvåret, noe vi vil ha stort fokus på framover, avslutter adm.dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner. Selskapet håndterer rundt 1,7 millioner tonn avfall årlig og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. 

  
F.v.: Kjetil Vikingstad, adm.dir. i Geminor, Per Mernelius, Country Manager for Geminor i Sverige, og Kasper Thomsen, Country Manager for Geminor i Danmark.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund