Geminor-gründere sikrer seg alle aksjene i selskapet

17.04.2023
Administrerende direktør og gründer i Geminor, Kjetil Vikingstad, sier at overtakelsen av aksjene fra Quantafuel er et riktig valg for Geminor.
Plastgjenvinningsaktøren Quantafuel selger nå alle sine aksjer i Geminor tilbake til gründerne, som dermed sikrer seg 100 prosent eierskap i gjenvinningsselskapet.
Transaksjonen skjer i forbindelse med at Quantafuel snart får ny eier.

– Dette er et riktig valg for Geminor, og gjør oss klare for vekst innen avfallshåndtering i Europa, sier adm. dir. og gründer i Geminor AS, Kjetil Vikingstad.

Norske Quantafuel, en ledende aktør innen kjemisk gjenvinning av plast i Norden, kjøpte i 2020 opp 40 prosent av aksjene i det Karmøybaserte gjenvinningsselskapet Geminor. Oppkjøpet har knyttet selskapene tettere sammen og styrket samarbeidet innen gjenvinning av avfallsplast.

Nå selges den samme aksjeandelen tilbake til gründer og adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, og medeier Ralf Schöpwinkel. Dermed sikrer de to seg eierskapet alene, slik det var før aksjeandelen ble solgt til Quantafuel i 2020.

Ny Quantafuel-eier
Beslutningen om kjøp av Geminor-aksjer ble tatt i forbindelse med at Quantafuel befinner seg i en salgsprosess, forklarer Vikingstad. Geminor-gründeren mener dette er en naturlig og udramatisk avgjørelse.

– Quantafuel ser ut til å få ny eier i det britiske avfallshåndteringsselskapet Viridor. Vi sto ovenfor et veivalg om å fortsette sammen med ny eier av Quantafuel, eller kjøpe selskapet tilbake. Valget falt på sistnevnte, noe vi mener er riktig for Geminor og satsingen videre, sier han.

– Med Quantafuel som partner har Geminor tatt nye steg innen gjenvinning av plast de siste årene, og det har vært et fruktbart og lærerikt partnerskap for begge selskapene. At vi velger å fortsette uten Quantafuel på eiersiden endrer hverken på strukturen eller strategien til Geminor, fortsetter Vikingstad.

Fortsetter å satse på plast
At Quantafuel selger seg ut av Geminor, betyr ikke at plastsatsingen i Geminor er over. Plastgjenvinning vil fortsatt være en viktig del av strategien til selskapet, forklarer styreleder i Geminor AS, Truls Gautesen.

– Geminor skal fortsette arbeidet med å utvikle eksisterende og nye markeder, skape nye fraksjoner med lavere fossilt fotavtrykk, øke den mobile avfallsbehandlingen, samt heve innsatsen innen materialgjenvinning. Totalt sett er vårt mål å doble avfallsvolumet vi håndterer innen 2026. Hva gjelder plast, er dette en viktig del av strategien vår for å styrke innsatsen innen gjenvinning, sier  Gautesen.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter rundt 100 fagpersoner. Selskapet håndterte rundt 1,82 millioner tonn avfall i 2022 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 260 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. For mer informasjon, se geminor.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund