Gir rekordsum

04.03.2024
Prosjektdirektør Asbjørn Tverdal fra Fagne.
Har bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjekt.
Enova gir rekordsum til prosjekt for bedre utnyttelse av strømnettet. Nettselskapet Fagne går sammen med åtte andre av landets største nettselskaper om et fremtidsrettet prosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Enova har bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjektet «Euroflex». Det er første gang Enova gir en så stor sum til et prosjekt som skal bidra til bedre utnyttelse av strømnettet, ifølge en pressemelding fra Fagne.

-Fagne som nettselskap står overfor en stor oppgave når vi på kort tid skal bygge ut og forsterke nettet vårt. Vi ser alltid på alternative løsninger for å møte behovet for mer kraft, forteller direktør i Fagne, Kristoffer Vannes.

Euroflex skal utforske teknologiske løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan utnytte ledig kapasitet i strømnettet. Målet er å få mest mulig ut av eksisterende strømnett, samt redusere eller utsette det fremtidige behovet for å bygge nytt.

Euroflex gir større muligheter for kunder til å utvide eksisterende næring eller bygge nytt raskere.

-Vi får mer sanntidsdata fra strømnettet. Med maskinlæring og KI har vi i dag større fremtidsinnsikt til å forutse hvor de største belastningene i strømnettet blir. Med denne innsikten får vi kartlagt hvor det finnes reservekapasitet. På denne måten kan vi opprette en markedsplass for handel av overskuddskraft, og utnytte nettkapasiteten bedre, sier Vannes.

Idéen er å etablere et kommersielt marked for handel av fleksibilitet. Gjennom prosjektet skal Fagne betale kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når de trenger å frigjøre plass i strømnettet. Dermed kan strømkundene som deltar, få redusert strømregningen sin.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet. Enova yter økonomisk støtte til investering og utvikling av ny, grønn teknologi. Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til. I 2023 støttet Enova 32 prosjekter for bedre utnyttelse av strømnettet.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund