God nedgang i ledigheten og utlysningsrekord for stillinger

02.07.2021
Leder for NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, melder om poitive tendenser 
Igjen er det positive tendenser i arbeidsmarkedet
Ved utgangen av juni er 13 050 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller i et arbeidsrettet tiltak i Rogaland, viser ferske arbeidsmarkedstall fra NAV. Dette tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken og er 1 337 færre enn ved utgangen av mai. 

– Trenden om at arbeidsledigheten faller er betydelig. I mai så vi at det forsvant 1 455 personer fra ledighetsstatistikken vår. I juni viser tallene en ytterligere nedgang på 1 337 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. 

– Fallet i arbeidsledigheten er størst blant de som er helt ledige, men betydelig også for de som er delvis ledige. Det gleder meg at mange nå begynner å jobbe mer enn tidligere, sier Merethe P. Haftorsen. 

Nord-Rogaland 
I følge leder for NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, er det Haugesund som fortsatt har høyest  ledighet i vår region med 2.8%. Dette er høyere enn snittet i Rogaland som nå er på 2,6% helt ledige, men det er under snittet i Norge som nå er 2,9%. Nesten 1 prosentpoeng bak kommer Karmøy som nå er nede på 1,9% helt ledige, og med dette ligger betydelig under de andre store kommunene i Rogaland i ledighet.

 -Karmøy hadde nest størst reduksjon i ledigheten av våre kommuner i juni., sier Lie Nilsen.  Tysvær ligger som forrige måned med 1,7% helt ledige mens Vindafjord sank litt til 1,6%. Suldal ligger som i mai nede på 1,1% helt ledige og Sauda, som i juni hadde størst reduksjon i andel ledige er nå nede på 0,7% helt ledige. Bokn og Utsira har nå så lavt antall helt ledige at tall er under grenseverdi som oppgis.  

Grunn til å smile litt igjen
Summa summarum er det veldig positive tendenser i Arbeidsmarkedet i Nord-Rogaland for juni, fastslår hun. - Normalt sett er dette en måned hvor ledigheten flater ut, og vi har nå hatt god nedgang. Når det da ellers også er varslet få nedbemanninger og det er svært høy stillingstilgang, så kan det se ut til at den positive trenden vil fortsette over sommeren også. Juli er vanligvis en måned hvor ledigheten oftest går noe opp, da svært få personer starter i nye jobber i juli. Vi antar at det blir samme trend også dette året. Mye tyder på at smittesituasjonen ser ut til å være noenlunde under kontroll både nasjonalt og regionalt nå – men her vil det jo fortsatt kunne skje ting som kan gi utslag i arbeidsmarkedet. Selv om det virker noe mer usannsynlig enn tidligere. Så totalbildet gir oss grunn til å smile litt igjen også denne måneden, avslutter Elisabeth Lie Nilsen. 
 


 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund