God start på året!

28.04.2021
Fabrikksjef ved Hydro Karøy, Ingrid Heradstveit Guddal.

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 190 millioner kroner i første kvartal.
 
Hydro Karmøy har hatt en god start på året, i følge en pressemelding fra selskapet.
- Drifts- og markedsmessig har dette vært en god start på året. Når vi kombinerer god drift med høy etterspørsel, økte priser på aluminium og lavere priser på råvarene vi bruker i vår produksjon styrker det våre driftsresultater. Denne trenden ser ut til å fortsette, men vi tar ingenting for gitt og jobber videre med forbedringer i alle ledd, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
Særlig innenfor bilsegmentet har første kvartal vært svært bra.
- Her er Hydro Karmøy godt posisjonert, da vi over flere år både har investert i organisasjon og teknologi for å kunne levere avanserte produkter til en industri som krever høy kvalitet og presisjon, sier hun.

Høyt smittetrykk

Også Hydro Karmøy har vært preget av det høye smittetrykket på Haugalandet i første kvartal.
- Smittetiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien måtte ytterligere skjerpes da Haugalandet stengte ned. Det har vært arbeid i mindre grupper, påbud om munnbind, sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi hadde i denne perioden noen smittetilfeller på verket, men omfanget av karantene var håndterbart og vi har opprettholdt en god drift. Dette takket være en flott innsats i hele organisasjonen, sier Guddal.
Tross høy beredskap og høy aktivitet så legger Hydro Karmøy bak seg et kvartal uten alvorlige personskader.
- Det viser at medarbeiderne, i en krevende periode, klarer å fokusere på det viktigste – nemlig sikkerheten.

Økt etterspørsel etter Hydro REDUXA

- Vi fortsetter å styrke vår posisjon som leverandør av lavkarbon aluminium. Teknologien vi har på Karmøy med verdens laveste energiforbruk gir oss et solid utgangspunkt. Markedet etterspør i økende grad grønnere aluminium. Dette leverer vi i form av Hydro REDUXA, sertifisert aluminium med et karbonfotavtrykk som er en fjerdedel av verdensgjennomsnittet, sier Guddal.
Nå forsker også Hydro på metoder for å bruke resirkulert aluminium direkte i produksjonen av primæraluminium.
- Dersom denne metoden verifiseres er det noe som både vil ytterligere redusere det klimafotavtrykket fra Karmøy og øke produksjonen ved bruk av skrap, sier Guddal.

Tabell under: Som følge av en gjennomgang av Hydros kvartalsrapportering i 2020, besluttet selskapet å rapportere på EBITDA fra første kvartal 2021 og ikke EBIT som er brukt tidligere. Dette for å sikre tydelig kommunikasjon i tråd med industristandarder. 
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund