God start på året for Hydro Karmøy

28.04.2023
Året har startet godt for Hydro Karmøy.
Fredag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 1.177 millioner kroner for første kvartal i 2023.
På tross av fremdeles usikre markeder, leverer Hydro Karmøy en god start på året og har nye fremtidsrettede investeringer på trappene.

– Det er fremdeles nervøsitet i markedene, men produktlagrene blir stadig lavere. God drift, stabile aluminiumspriser og salg av over overskuddskraft har bidratt til et godt resultat i kvartalet, sier fabrikksjef Arne-Martin Kjærland.

Spennende prosjekter for fremtiden
På tross av et litt usikkert øyeblikksbilde, ser fabrikksjefen med optimisme på fremtiden til aluminiumsverket.

– Vi tror det europeiske markedet for lavkarbonaluminium vil være veldig godt på lengre sikt, og vi er godt i gang med flere prosjekter for å modernisere anlegget for fremtiden, sier han.

Hydro Aluminium har besluttet å investere 35 millioner kroner på et lasersystem for å merke produktene fra pressboltstøperiene på Sunndal, Husnes og Karmøy.

 – Denne moderniseringen gjør at produktene våre får økt sporbarhet, fra støperiet frem til kunden, noe som er høyt verdsatt blant annet av bilprodusenter som jobber for å redusere karbonfotavtrykket gjennom hele leverandørkjeden, forklarer fabrikksjefen.

Hydro Karmøy er allerede i gang med å oppgradere anodeservicelinja på aluminiumsverket.

– Når man investerer i aluminiumsvirksomhet er man nødt til å ha lang tidshorisont. Fortsatt utvikling av verket krever langsiktige, stabile rammebetingelser og at det bygges mer kraft i Norge slik at vi opprettholder det konkurransefortrinnet vi har på å levere lavkarbon industrivarer til et voksende marked, sier Kjærland. 
 
Hydro Karmøy, metallverket   Totalt 2022 1. kvartal 2023 Hittil i år
Produksjon:        
Primæraluminium (Elektrolyse) Tonn           247 498          50 192          50 192
Støperiproduksjon Tonn           224 257          48 452          48 452
Finansielle hovedtall:        
Driftsinntekter Mill NOK             11 327             3 078             3 078
Resultat før avskrivinger, renter og skatt (EBITDA) Mill NOK                4 171             1 177             1 177
LME pris aluminium 3 mnd USD                2 822             2 346             2 346
LME pris aluminium 3 mnd NOK             27 069          24 021          24 021
Personal:        
Bemanning (heltidsstillinger) Antall 523 525 525
Sykefravær %  6,65 6,02 6,02
Sikkerhet:        
Personskader med fravær Antall 1  1 1

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund