God vekst for Skudenes & Aakra Sparebank i 2021

01.03.2022
Setter av 5 millioner til bankens gavefond
-Å bidra til vekst, utvikling og trivsel i lokalsamfunnet er en viktig del av bankens identitet og samfunnsansvar. Styret innstiller på at det avsettes 5 millioner kroner av overskuddet til bankens gavefond, skriver selskapet i en pressemelding.

Årsresultatet for banken ble 100,1 millioner kroner i 2021. Tilsvarende resultat for 2020 var 98,7 millioner kroner. Banken fikk en utlånsvekst på 6,1 prosent og en innskuddsvekst på 9,7 prosent i 2021. Bankens samlede forretningskapital var ved utgangen av 2021 på 13,0 milliarder kroner, en økning på 5,6 prosent eller cirka 700 millioner kroner i løpet av året.

-Banken ønsker å skille seg ut ved at vi enkelt kan kontaktes og møtes for både personer og bedrifter. Det er derfor veldig gledelig å se at banken fikk en god vekst på både privatmarkedet og bedriftsmarkedet i 2021, heter det i pressemeldingen.

Bankmarkedet er preget av sterk konkurranse, og bankens rentemarginer ble noe redusert i 2021. Netto renteinntekter som andel av bankens forvaltningskapital ble 1,57 prosent, mot 1,67 prosent året før. En god kostnadseffektivitet i driften er dermed viktig, og driftskostnadene i forhold til driftsinntektene ble 42,6 prosent i 2021 mot 43,5 prosent for året før.

Banken kan også melde om gode nyheter fra eiendomsmarkedet på Karmøy.

-For første gang på minst 10 år opplever en markant oppgang i kvadratmeterprisen på eneboliger på Karmøy. Boligprisene går fra kr. 16.071 i snitt pr kvadratmeter i 2020 til kr. 18.253 i 2021. Dette er en økning på 13,5% og på høyde med Østlandet. For leiligheter er stigningen noe lavere med 7,2%. Dette har vært ventet lenge, og det har lokalt vært en unaturlig forskjell i nytt og brukt, sier administrerende banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt.

Avkastningen på egenkapitalen ble 8,3 prosent i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 9,1 prosent. Banken har en god soliditet med en ren kjernekapital på 19,2%, en økning fra 18,8% i 2020.

Styret innstiller overfor bankens generalforsamling at det utbetales et utbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis.

Skudenes & Aakra Sparebank er medeier i ulike selskaper som eksempelvis Frende Forsikring, Brage Finans, Norne Securities og Eiendomsmegler A. Inntekter og utbytter fra disse selskapene er en viktig del av bankens inntjening.
Generalforsamlingen behandler årsrapporten for 2021 den 9. mars 2022. Årsrapporten er tilgjengelig i sin helhet på bankens nettsider.
 
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund