Godt resultat i et år der ansatte fikk større eierskap i banken!

14.03.2023
Adm. banksjef, Bente Haraldson Syre, Haugesund Sparebank. Foto: Haakon Nordvik.
Haugesund Sparebank leverer nok en gang et godt resultat i 2022, og regnskapet viser et årsresultat etter skatt på kr. 123.218.000.
Det gode resultatet kommer også ansatte til gode, som i 2022 ble inviterte til å kjøpe egenkapitalbevis i banken. Avkastningen for ansatte og andre egenkapitalbeviseiere er et utbytte på kr. 6.50 pr. egenkapitalbevis.
- Vi ønsker at alle fast ansatte hos oss, skal få muligheten til å være eiere i sin egen arbeidsplass. Og vi tror dette vil gi svært positive synergier, der de ansatte vil oppleve en tettere tilknytning til banken. Med dette vil de også kunne være med å bidra positivt til både utviklingen av sparebanken og lokalsamfunnet, sier adm. banksjef, Bente Haraldson Syre

2022 har også vært preget av krigen i Ukraina, høy inflasjon, høye strømpriser og renteøkninger. Dette har påvirket mange av bankens kunder. I året som har gått har ansatte i banken derfor hatt stort fokus på å være til stede for kundene. Det å være en lokal bank som kjenner forholdene her vi er, kjenner personene, kjenner bedriftene, og forstår hvor krevende kraftig prisstigning og uforutsigbarhet har vært for kundene våre, det tror vi har stor verdi, melder banken i en pressemelding.

-Vi er forberedt på at mange kunder opplever økonomisk utrygghet som følge av høyere kostnader og usikre fremtidsutsikter. Vi skal da være til stede og tilgjengelig for våre kunder, med god rådgivning for de som har behov for det.Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet i vår region. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet og deler av Sunnhordland. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår, sier Syre.

- Deler av bankens overskudd går tilbake til innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet. Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelig støtte til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling på Haugalandet, avslutter Syre.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro