Grønn lønnsomhet: Atea

30.08.2021
Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

- Bærekraftig utvikling er ikke bare en «feelgood»-side i årsrapporten vår. Vi mener det ligger gode gevinster i løsninger som jobber på lag med miljøet og som gjør at folk får det bedre, sier leder i Atea Stord Haugesund, Peder Kirkegaard Madsen.

Han forteller om en organisasjon som er stolt over å ha bærekraft som en viktig del av forretningsidéen.

- Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vi tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030, sier han.

- Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

- Som en stor aktør har vi i Atea et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi tror på ekte bærekraftsarbeid gjennom satsing på områder nærliggende vår kjernevirksomhet. Vi tilbyr teknologi av og for mennesker og setter derfor bærekraft som en viktig premissgiver i alle våre tjenester, sier han.

- Vi setter FNs definisjon av bærekraft høyt på agendaen, som innebærer både klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi jobber med bærekraft innenfor alle disse områdene.

Ifølge Madsen er Bærekraftig livssyklushåndtering av IT er viktigere enn noen gang. Elektronisk avfall er nemlig verdens raskest voksende avfallsstrøm.

- Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt?

- Vi har blant annet redusert utslippene våre med 27 % per ansatt siden 2007. I tillegg er vi klimanøytrale og planter trær for de utslippene som vi ikke får redusert i løpet av ett år. Vi jobber mye med velferdsteknologi for å spille sykehus og sykehjem gode, og samtidig sikre at flere eldre kan bo hjemme. Vi jobber med skoler for å forbedre skolehverdagen til elever rundt i hele Norge. Og vi jobber med smart-by løsninger hvor sensorikk og IoT (Internet of Things) kan bedre vann og luftkvalitet, spare energi, effektivisere en kommunes arbeid, og mye mer.

- Vi har også konkrete tjenester og konsepter som både vi og våre kunder kan få gevinster ut av, på veien mot realiseringen av bærekraftsmålene som settes av de enkelte bedrifter i samfunnet. To av våre konkrete tiltak er «Goitloop» og «100% klubben», som bidrar til henholdsvis å avhende utrangert IT-utstyr og til å ta utstyret inn i sirkulærøkonomien samt målrettet å hjelpe bedrifter som vil øke andelen av gjenvunnet og gjenbrukte enheter.

-Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

- En stor utfordring med bærekraft, er at dette er langsiktig arbeid. Som det er tilfellet innenfor mange andre områder er det «quick wins» å oppnå, men bærekraft handler på mange måter om langsiktet kultur i den enkelte bedrift.

- Hva er de beste erfaringene med å jobbe med bærekraft?

- I både 2020 og 2021 har vi i Sunnhordland og på Haugalandet vunnet langsiktige avtaler fordi markedet i større og større grad involverer bærekraft som et tildelingskriteria. Når et så langsiktig arbeid gir oss konkurransefordeler og muligheten for vekst lokalt i vår region, da blir bærekraft så konkret og viktig som vi har hatt troen på at det skulle bli.

- Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

- Det gjør vi høy grad ved nettopp å arbeide med konkrete tjenester i markedet. En tjeneste som «Goitloop» skaper lønnsomhet for både våre kunder og Atea, da det ofte er en vesentlig restverdi på IT-produkter som resirkuleres. Denne restverdien går tilbake til kundene, og vi i Atea leverer tjenesten og tar betalt for det. Det skal mer til enn bare presentasjoner og sertifiseringer i tiden som er nå. Kundene må oppleve at de får en merverdi ved at benytte de tjenester som er tilgjengelige, og det er der heldigvis riktig mange kunder i det norske marked som er modne til.
-------------------------------------------------------
Næringsforeningens ressursgruppe Grønn lønnsomhet administrerer denne spalten. Ressursgruppen ønsker å synliggjøre bedrifter som er i gang med bærekraftig omstilling. Har du tips til en bedrift som fortjener omtale kan du kontakte ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak: Stein.inge.morisbak@hkraft.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund