Grønn lønnsomhet: Haugesund Sparebank

19.01.2022
Bærekraftsarbeidet skaper stort engasjement hos de ansatte i Haugesund Sparebank.
Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

Haugesund Sparebank er en av bedriftene i regionen som har engasjert seg stort innen bærekraft. Banken var en av de første bankene i landet med å lansere grønne boliglån, og har utarbeidet en egen bærekraftstrategi. 

Som finansinstitusjon har de sterk kraft til å påvirke, og Haugesund Sparebank er en aktør som absolutt tar dette ansvaret på alvor. 

Leder for kommunikasjon, teknologi og kundeopplevelse, Lillian Medby, forteller mer om dette arbeidet: Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje? 

Grunntanken bak sparebankmodellen er felles prosjekt og samfunnsansvar. Å bidra til en bærekraftig fremtid er en viktig del av samfunnsansvaret vårt. Som bank har vi gode muligheter for påvirkning, særlig inn på kredittområdet. Det kan for eksempel handle om å premiere grønne initiativ og tiltak med bedre renter. Som bank forvalter vi også store innskuddssummer for kundene våre, og her kan bankene også påvirke positivt ift hvor pengene investeres. Selv om kreditt og investeringer er de områdene hvor vårt bidrag kan bety mest i den store sammenhengen, er det også viktig hvordan vi kommuniserer utad, hvordan vi henter bærekraft inn i rådgivningssamtaler med kunder, og hvordan vi bruker vår posisjon som en stor sponsor til å samarbeide og påvirke andre aktører i en positiv retning. 
 

Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt? 

Vi begynte å jobbe med strategi for bærekraft for et par år siden, og vi var faktisk en av de første bankene i landet med å lansere grønne boliglån, i samarbeid med Haugaland Kraft. Kjøp av solceller eller energiklasse A eller B, kvalifiserer for grønt boliglån hos oss. 2021 brukte vi til å gå mer omfattende til verks i forhold til en tydelig bærekraftstrategi. Da er forarbeidet alfa omega. Vi har kjørt ulike analyser og undersøkelser, spurt både eksterne interessenter og ansatte, sett på konkurrenter og kjørt e-læringskurs og fysiske foredrag og aktiviteter internt. Parallelt har vi jobbet med kredittstrategien vår, og med å etablere et grønt rammeverk for obligasjoner. Vi har også ansatt en ny bærekraftansvarlig, som skal jobbe med dette på heltid. Han heter Thomas Wennesland, og starter 19. april. 
 

Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft? 

Bærekraft gjennomsyrer hele organisasjonen, og det mest utfordrende er å få den totale oversikten over hvordan det påvirker alle virkeområdene. Akkurat nå, for oss, er det en stor og tidkrevende jobb å få på plass og tilpasse alle styrende dokumenter, policyer og retningslinjer. Det tar tid! (Og er et litt tungt arbeid..)
 

Hva er de beste erfaringene med å jobbe med bærekraft? 

Engasjementet det skaper blant alle oss som jobber i banken! Det føles meningsfullt å kjenne at du kan påvirke på din måte, innenfor dine rammer. Vi har lagt opp til en onboarding-prosess med alle ansatte på huset, hvor vi bruker to måneder per hovedmål vi har satt oss. (Fire mål på åtte måneder). Da kjører vi en blanding av interne og eksterne foredragsholdere, og aktiviteter. I april skal vi til Floke-hyttene, og ha gruppearbeid om FNs bærekraftmål nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det gleder vi oss til!
 

Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet? 

Som investor, långiver og forsikrer av både næringsliv og privatmarkedet, er vi selv eksponert for stor klimarisiko. Selskaper med lavt karbonavtrykk, eller som bidrar til klimaomstillingen gjennom sine produkter og tjenester, vil være vinnerne på sikt. Vi skal være rigget for å være den foretrukne banken for disse aktørene. Hvordan vi selv opptrer og hvilke typer produkter og tjenester vi leverer i fremtiden, blir avgjørende konkurransefortrinn. 
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund