Grønn lønnsomhet: HBO Nova Print

11.11.2021
 I følge daglig leder i HBO Novaprint, Ørjan Risanger, har deres engasjement rundt bærekraft skapt muligheter for bedriften!
Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

Trykkeriet HBO Novaprint har tatt grep for å få kundene over til mer miljøvennlige papirmaterialer ---Både til emballasje, skilt & dekor, etiketter og trykksaker generelt. I følge daglig leder i HBO Novaprint, Ørjan Risanger, har deres engasjement rundt bærekraft skapt muligheter for bedriften!

- Vi kan se på mange konkrete prosjekter der våre løsninger har blitt valgt med basis i å redusere CO2-avtrykk og sosialt ansvar, sier den selverklærte «papirnerden».

-Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

-Vi ønsker å bidra i det viktige globale arbeidet om å få ned vårt CO2-avtrykk. Vi har innarbeidet bærekraft som et viktig element i hele organisasjonen. Dette er med på å skape engasjement både internt og eksternt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

-Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt?

-Siden 2002 har vi vært Svanemerket bedrift, og jobbet med de kravspesifikasjonen som til enhver tid har vært gjeldende. Vi rapporterer til Stiftelsen Svanemerking årlig. Kriteriene for å være Svanemerket trykkeri revideres jevnlig. Dette omhandler hele driften fra innkjøp av råmaterialer, maskiner og utstyr til avfallshåndtering. Når den ene av varebilene våre måtte skiftes ut, benyttet vi anledningen til å bytte den i en el-varebil slik at vi kan levere varer mest mulig miljøvennlig i regionen til enhver tid.

-Vi har fått gleden av å introdusere et papir som er laget av rester etter innhøsting av ris, mais, sukkererter etc (istedenfor trær). Papiret produseres klimanøytralt i Colombia og India. Istedenfor at bøndene brenner avfallet, kjøper PaperWise dette direkte fra bøndene, og lager papir av det. Ved å bruke dette papiret bedrer vi bøndenes inntekter og begrenser CO2-avtrykket.  Papiret har samme gode kvalitet som vanlig papir – og kan brukes til alle typer trykksaker (brosjyrer, plakater, visittkort etc etc), kopipapir, emballasje og etiketter. Et veldig enkelt grep for bedrifter som ønsker å ta det grønne skiftet ved bruk av papir.

-Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

-Den største utfordringen er økonomien til å gjøre de investeringene vi ønsker å gjøre på maskiner, utstyr og bygg. Etter en litt vel tøff pandemi-periode, har vi måtte sette strategiske og langsiktige bærekraftsmål på vent en periode.

-Hva er de beste erfaringene med å jobbe med bærekraft?

-De beste erfaringene er definitivt mottagelsen vi får i markedet, både hos eksisterende kunder og kunder som gjør henvendelser til oss, spesielt angående papiret PaperWise som nevnt tidligere. Dette har definitivt vært med på å sette H.B.O Nova Print på kartet som en innovativ og fremtidsrettet samarbeidspartner på produksjon av alle typer trykksaker og emballasje. Vi har mange gode kundeopplevelser hvor vi har fått være med på å veilede kundene til bærekraftig valg.

-Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

-Rent konkret så ser vi at vårt engasjement rundt bærekraft har skapt muligheter. Eksisterende og nye kunder er interessert i å høre om våre løsninger for hvordan papirbruken kan bli mer bærekraftig. Vi får innpass hos store organisasjoner til møter – noe vi ser som utenkelige uten vårt engasjement rundt dette. Vi kan se på mange konkrete prosjekter der våre løsninger har blitt valgt med basis i å redusere CO2-avtrykk og å ta sosialt ansvar.

Næringsforeningens ressursgruppe Grønn lønnsomhet administrerer denne spalten. Ressursgruppen ønsker å synliggjøre bedrifter som er i gang med bærekraftig omstilling. Har du tips til en bedrift som fortjener omtale kan du kontakte ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak.

Kontaktinfo, Stein Inge Morisbak: Stein.inge.morisbak@hkraft.no
 
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund