Haugaland Kraft med rekordinvesteringer

02.04.2024
Konsernsjef Pablo Barrera i Haugaland Kraft kan se tilbake på et solid resultat i 2023.
Foto: Haakon Nordvik
Haugaland Kraft investerte for totalt 919 millioner kroner i 2023 for å ruste samfunnet for en grønnere hverdag.
Investeringene fordeler seg på strømnett, fiber og kraftproduksjon. Behovet for å få tilført mer kraft til alle samfunnslag i regionen er betydelig. Store deler av investeringene i 2023 er knyttet til forsterking og utbygging av strømnettet i følge en pressemelding.

Konsernet leverer også i 2023 et solid resultat. Som følge av lavere strømpriser, er resultatet halvert sammenlignet med 2022. Resultatet etter skatt endte på 965 millioner kroner, mot 1,9 milliarder kroner i 2022. 669 millioner kroner av årsresultatet kommer fra kraftproduksjonsselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL), som Haugaland Kraft er majoritetseier i.

Reduksjon i antall fysiske skader

Færre skadet seg på jobb i Haugaland Kraft i 2023. Antall fysiske skader ble redusert sammenlignet med i 2022.

-Ved å styrke oss på områder som opplæring, risikovurdering og generell bevisstgjøring har vi klart å snu trenden. Dette viser at systematisk arbeid gir resultater. Vi skal aldri ta sikkerheten og tryggheten for gitt, sier konsernsjef Pablo Barrera.

Handlet lokalt for en halv milliard kroner

I 2023 har konsernet bidratt med over 1,4 milliarder kroner tilbake til lokalsamfunnet gjennom utbytte, skatter, lønn og kjøp av varer og tjenester. Av 1,4 milliarder kroner, handlet konsernet lokalt for nærmere 500 millioner kroner. Overskuddet går tilbake til eierne, som er kommuner i regionen og lokale kraftlag. For 2023-regnskapet er det foreslått et utbytte på 501 millioner kroner til eierne.

-Vi produserer fornybar energi som er en viktig innsatsfaktor for industrien i regionen, ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, skaper viktige verdier for våre kommunale eiere, omstiller oss og tar samfunnsansvar, sier Barrera.

Jubileumsåret

I 2023 var det 25 år siden Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi gikk sammen om å stifte Haugaland Kraft AS. I forbindelse med jubileet gav konsernet fem millioner kroner i ekstraordinære midler til lokalsamfunnene i regionen.

-Totalt fikk over 50 ulike lokale organisasjoner og foreninger økonomisk støtte til sitt viktige arbeid for barn, unge, eldre og varige lavinntektsfamilier, sier konsernsjefen.

Avgjørende at utbygging blir enklere

Konsernet har i år gjort store investeringer for å legge til rette for en fornybar framtid. Arbeidsplassene på Haugalandet trenger mer grønn kraft. Likevel styrer samfunnet mot et kraftunderskudd om få år. De siste årene har det vært en formidabel økning i antall forespørsler om å knytte seg til strømnettet. Eksisterende kunder har samtidig behov for mer kraft.

-Fremover er det avgjørende at det blir lagt til rette for enklere og raskere utbygging av strømnettet og kraftproduksjon, sier Barrera.

I 2023 leverte solkraftselskapet Endra sin første søknad for utbygging av en solpark på et avfallsdeponi i Vindafjord kommune.

-Evnen og viljen til å investere i produksjon og infrastruktur er der, men konsesjonsprosessene utgjør en betydelig flaskehals. Søknader om utbygginger med lavt konfliktnivå i grå arealer bør kunne behandles raskt av NVE, sier Barrera.

Regjeringens beslutning om å gå bort fra høyprisbidraget har på ny gitt fart på investeringene i kraftproduksjonen. Men økningen i grunnrentebeskatningen vil over tid bremse investeringsevnen til å sikre nok kraft raskt, ifølge Barrera. Økningen fra 37 til 45 prosent grunnrenteskatt på vannkraft ble stående i 2023.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund