Haugaland Kraft Nett skifter navn

02.09.2021
Fra og med årsskiftet endrer Haugaland Kraft Nett AS navn til Fagne AS. 

 
Navnet Fagne ble vedtatt av konsernstyret mandag 30. august. Bakgrunnen for navneendringen er en forskriftsendring fastsatt av Olje- og energidepartementet. Lovendringen stiller krav til at større nettselskap skiller seg klart fra kraftleverandører og andre selskap i samme foretak innen 1.januar 2022. Dette gjelder både selskapsnavn, logo og andre forretningskjennetegn og varemerke. 

Navneendringen gjelder kun nettselskapet. Konsernet, strømselskapet og fiberselskapet vil fremdeles hete hhv. Haugaland Kraft, Haugaland Kraft Energi og Haugaland Kraft Fiber.
 – Endringen er til kundenes beste. Hensikten er å tydeliggjøre skillet mellom nettselskapets monopolvirksomhet og kommersiell virksomhet, som salg av strøm og fiber, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga. 

Nettselskapets ca. 90.000 kunder vil i liten grad påvirkes av navneendringen. Praktisk informasjon om endringene vil bli sendt ut til nettkundene i god tid før årsskiftet. 

– For å holde kostnadene i forbindelse med navneendringen så lave som mulig, skal nettselskapet gjennomføre omprofileringen av biler, bygg og stasjoner gradvis. Det vil også være fokus på å gjennomføre endringene i tråd med vår bærekraftsplan, avslutter Linga.

 Dette betyr Fagne 
Fagne [fa:`gnə] kommer fra norrønt “fagna”, som betyr å hilse, ta imot, glede, ønske velkommen, hylle, prise. Navnet er en honnør til regionens norrøne historie og til en vennlig bedrift som hilser den fornybare framtiden varmt velkommen.
 Navnet Fagne reflekterer at selskapet:

• setter samfunnsoppdraget sitt høyt og brenner for å ta vare på den viktigste infrastrukturen i regionen.
• er et raust og inkluderende selskap 
• tar vare på hverandre, på kundene våre og på lokalsamfunnet
• gleder oss over nye muligheter og omfavner nye utfordringer
• hilser den fornybare framtiden varmt velkommen 

Arbeidet med å finne nytt navn til nettselskapet har pågått siden våren 2021. Det ble ledet av en brett sammensatt prosjektgruppe, bestående av ansatte fra konsernet. Samtlige ansatte har fått muligheten til å bidra, noe som resulterte i nærmere 200 navneforslag.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund