Haugesund kommune inngår samarbeid med Fair Play Bygg Rogaland

16.03.2023
Fred Sherling er leder av Fair Play Bygg Rogaland. Han har tidligere jobbet i Politiet og i A-krimsenteret. 
Ønsker flere kommuner og andre med på laget
20-30 personer møttes på Gamle Slaktehuset denne uken for å få mer info om Fair Play Bygg Rogaland, som Haugesund kommune nå inngår samarbeid med. Målet er å øke fokuset på seriøsitet i byggebransjen.

Deltakerne på nettverkssamlingen var i hovedsak fra teknisk etat og byggesakskontor i kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær. Fred Sherling, leder Fair Play Bygg Rogaland, holdt innledningsvis et innlegg om hva de gjør.

– Fair Play Bygg Rogaland skal bekjempe arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger i byggebransjen i Rogaland. 9 av 10 aktører opptrer ærlig og redelig, mens noen opererer i gråsone og driver kriminelt. Disse omsetter for store summer, og vi jobber suksessivt med å komme disse til livs - ofte bygger vi sak over flere år, sier Sherling.

Samarbeid er nøkkelen
Sherling har bakgrunn fra politiet og a-krimsenteret. Han er overbevist om at et bedre samarbeid med de forskjellige instansene; politiet, arbeidslivsorganisasjoner, Skatteetaten, bransjen selv og andre er nøkkelen til å komme kriminell virksomhet i byggebransjen til livs.

– De som opptrer kriminelt og i gråsone blir stadig flinkere til å fremstå som redelige. Og har de først fått en fot inn i bransjen er det ikke lett å bli kvitt dem, sier Sherling.

I 2022 opprettet de 188 saker, bare i Rogaland.

Går foran som et godt eksempel
Haugesund kommune blir nå partner i Fair Play Bygg Rogaland. Dette gjør de blant annet fordi de tar sterk avstand til slik virksomhet, og at vi ønsker en seriøs bygg- og anleggsbransje. Men det er ikke alltid like enkelt å avdekke eller oppdage.

– I min tidligere jobb hadde vi gode rutiner for å kontrollere alle papirer fra leverandører, vi foretok stikkontroller, men kunne likevel bli lurt. Enkelte useriøse aktører har forfalskede papirer som ser svært overbevisende ut, selv om virkeligheten kanskje ikke er slik, sier Bjørnar Måleng, direktør for tekniske tjenester i Haugesund kommune og initiativtaker til kommunens samarbeid med Fair Play Bygg Rogaland.

– Vi håper flere ser verdien av denne type samarbeid, som bidrar til å styrke den seriøse delen av bransjen, sier Måleng

Kriminelle gjengangere
Noen få aktører har absolutt ingen ambisjoner om å noen gang drive lovlig og etter boken.

– Disse gjengangerne finner nye måter å drive på, også etter at de blir tatt. De er ikke interessert i noe annet. Men vi har dem i kikkerten. Hovedmålet vårt er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Byggebransjen er Norges største næring, og vi må sørge for at inntektene fra oppdragene går til seriøse aktører, avslutter Sherling.

Om Fair Play Bygg Rogaland
- Bekjemper arbeidskriminalitet og jobber for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår
- Avdekker arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, samt varsler om dette
- Jobber forebyggende og fører statistikk over saker
- Les mer på www.fairplaybyggrogaland.no eller send tips til post@fpbr.no
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund