Havn vil bli nøkkelfaktor

09.06.2022
Nermina Saracevic fra RISE Reasearch Institutes of Sweden
Viktig med tilstrekkelig areal og samarbeid mellom havnene, sa Nermina Saracevic på Floating Wind konferansen.
 
Havvindkonferansen Floating Wind 2022, samlet over 300 deltakere i Maritim Hall onsdag og torsdag denne uken, der Norwegian Offshore Wind med partnere sto som arrangør.

Forventningene fra en samlet bransje er merkbart høye etter at regjeringen nylig la frem sine nye mål for satsing på havvind, noe både innlegg og diskusjoner under konferansen bar preg av.
En av flere bolker i programmet var havn og infrastruktur. Nermina Saracevic fra Sverige representerte RISE og Nordic Innovation i sitt innlegg. Dette er et nordisk cluster av havner som samarbeider, der også Karmsund Havn er partner i denne nordiske alliansen. Saracevic vektla det enorme løftet som må gjøres i europeiske havner for å nå målsetningene for havvind. EU har estimert et investeringsbehov på hele 6,5 mrd. euro.

Paul O'Brian representerte Skottlands vindklynge, Deep Wind Cluster, med 760 medlemsbedrifter. Ifølge O'Brian er det en rekke større utbyggingsprosjekter på gang i deres sektor, og skotske medlemsbedrifter har allerede sikret seg oppdrag, men han inviterte også norske leverandører til å ta del i dette. Han fremhevet i sitt innlegg viktigheten av å ha tilgjengelige og store nok havner når utbyggingen av feltene skal gjøres. En avstand over 300 km er ifølge O'Brian ugunstig, da en fort kan bli utsatt for konsekvenser av værskifte på vei ut til felt for installasjon. Et annet poeng som både han og Saracevic trakk frem, var nytten av at flere havner knyttes sammen i en form for produksjonslinje for installasjoner. I og med at dimensjonene på vindmøllene blir enorme, må en se for seg at havner i geografisk nærhet kan stå for ulike deler av en produksjon og sammenstilling.

-Havvind er et strategisk satsingsområde og vi kommer til å tilrettelegge for betydelige arealer ved flere av våre havner, sier Havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn IKS. Vi opplever en stor interesse for vår infrastruktur fra mange ulike aktører som peiler seg inn mot Utsira Nord. Karmsund havn begrenser ikke sin satsning til Utsira Nord, men også til andre prosjekter ut over norsk sektor. For eksempel var 30% av leveransene til det skotske Hywind Scotland-prosjektet norske.

Når, når?!
En samlet bransje, med Norwegian Offshore Wind Cluster i spissen, har presset på for å få opp tempoet i forhold til konsesjonsutlysninger og rammebetingelser fra regjeringen. Nylig lanserte regjeringen en revidert målsetning til 30 GW, eller 1500 vindmøller, innen 2040.

Statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet deltok i en panelsamtale, der hun påpekte at regjeringen har engasjert NVE til å identifisere nye felt som skal lanseres i 2025. Når det gjelder Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, lanseres kritterinene høsten 22, med sannsynlig tildeling våren 23.

Knut Vassbotn, adm.dir. i Deep Wind Offshore, er i denne sammenheng opptatt av regionens energisikkerhet, ikke minst med tanke på batterifabrikk og andre lignende etableringer som forventes fremover. Når det gjelder regjeringens reviderte mål og planer var Vassbotn optimistisk.
– Et kommende hjemmemarked og konkrete målsetninger gjør at vi nå kan lykkes. Det er viktig at vi nå raskt får de første prosjektene i gang for å sikre et internasjonalt marked.

Arrangør og adm.dir i  Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse, var svært fornøyd med konferansen.

-Vår målsetning er å bringe aktørene knyttet til flytende havvind sammen og bringe frem gode faglige innlegg, noe jeg mener vi lykkes godt med her

Bilde under: Paul O'Brian representerte Skottlands vindklynge, Deep Wind Cluster, med 760 medlemsbedrifter


Bilde under: Fra venstre Arne Vatnøy, Norwegian Offshore Wind og Knut Vassbotn, Deep Wind Offshore.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund