Høy temperatur på dialogmøte

07.12.2022
Simon Nesse Økland fra Bremnes Seashore viste stort engasjement og et urovekkende regnestykke over diverse skatter som næringen må betale. 
Grunnrenteskatten får store konsekvenser for mange
Den planlagte grunnrentebeskatningen fører til at store investeringer blir lagt på is. Grunnrente havbruk var gjenstand for meningsytringer fra både produsenter og politikere på dialogmøtet forrige fredag hos Ydra i Aksdal Næringspark. Vertskapet holdt et innledende innlegg om dynamikken mellom havbruk og leverandørkjeden, og poengterte hvor mange milliardinvesteringer som er lagt på is etter at nyheten ble sluppet.

Som en bombe
Både Grieg Seafood, Ecofisk og Bremnes Seashore holdt innlegg eller tok ordet. Simon Nesse Økland i sistnevnte snakket om et tidsskille 28. september, når nyheten om grunnrentebeskatning ble sluppet som en bombe for de fleste.

– Det snakkes så mye om ‘lakselobby’ og ‘superprofitt’. Det finnes biologiske forskjeller i sjøen som gjør at det er noe mer utfordrende her sør. Superprofitten gjelder lenger nord i landet, sa Økland.
Bremnes Seashore produserer Salma-laks og har 600 ansatte. 300 av disse jobber i etter-merd-fasen på Bømlo. Den nye skatten vil kunne få store konsekvenser for disse og familiene deres.

– På to dager forsvant 50 milliarder kroner og et kontraktsmarked som har blitt bygget opp gjennom 30 år, kommenterte Bjørn Staalesen i Ecofisk.

Ecofisk planlegger landbasert anlegg, og blir ikke direkte rammet av grunnrenten, men når leverandørene deres rammes, vil det naturlig nok også gå ut over dem.

Mer enn 100% i skatter
Økland ga også et regnestykke på hvor mye skatt som skal betales av overskuddet, som ikke er så lukrativt som regjeringen vil ha det til, når man ser på totalomsetning.

– Hvis man plusser sammen de prosentvise skattene staten vil ha; selskapsskatt, formueskatt, grunnrenteskatt og annen skatt, så ender vi på 108%. Det henger ikke på greip, sier han.

Normpris
Lakseprodusentene er imidlertid ikke fremmed for å bidra mer til fellesskapet, men mener en dialog hadde vært på sin plass, og at reglene burde vært noe mer balanserte. Blant annet oppleves normprisen svært urettferdig.

– Kontraktsprisene som er inngått i god tid i forveien er ofte mye lavere enn spotprisen som bestemmes fra uke til uke. Vi blir altså skattet for inntekter vi ikke har, sier Økland.

Geir Egil Østebøvik fra Imenco er leverandør til næringen og stilte spørsmål til distriktspolitikken i forslaget.

– Skattepengene hentes inn fra distriktene til Oslo for videreforvaltning. Er dere sikre på at dette er beste måte?

Madland, Stensland og Halleland
I panelet satt Tove Elise Madland (Ap) som eneste lokale representant fra regjeringen som har foreslått grunnrentebeskatning. Hun lovet å videreformidle innspillene som kom fra bransjen.

Sveinung Stensland (H) og Terje Halleland (Frp), begge stortingspolitikere i opposisjon, uttalte at selv om det hadde versert rykter, så kom forslaget overraskende også på dem. De savnet mer dialog med regjeringspartiene, å bli hørt. De har innfunnet seg med at grunnrente nok er en realitet, men nå handler det om å kna reglene slik at det blir en mest mulig rettferdig løsning for alle.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund