Hvem av disse blir årets bedrift?

06.05.2022
Finalistene er klare – vinneren kåres på Haugalandskonferansen 20. mai
Juryen har fått inn mange gode forslag til bedrifter som har utmerket seg i forhold til kriteriene for prisen, som er som følger: 

Årets bedrift skal
1. Ha sitt hovedsete på Haugalandet
2. Ha et godt økonomisk fundament og en god økonomisk utvikling
3. Være ledende og/eller nyskapende på sitt område
4. Være aktiv som nettverksbygger i regionen
5. Ha fokus på bærekraft

Basert på innsendte forslag og juryens egne forslag til kandidater er det foretatt en vurdering som har endt med en finaleliste på fire kandidater. 

Her er kandidatene: 

Seagarden
Seagarden holder til på Husøy, og er en av verdens ledende produsenter innen marint kollagen. De har 100 andre ulike marine ingredienser i sin portefølje, og alt baserer seg på egenutviklet teknologi. 

Selskapet har en forretningsmodell som bygger på bærekraft og sirkulærøkonomi, hvor de bruker restprodukter fra marin industri som innsatsprodukt, og oppsirkulerer til nye produkter. Selskapet jobber kontinuerlig med nye måter å utnytte hele fisken og annet som kommer fra havet på, for å minimere avfall. 

Seagarden har hatt en solid utvikling de siste årene, og har gått fra en omsetning på 30 MNOK i 2016 til nesten 200 MNOK i 2021, og gjør nå store investeringer for å utvide produksjonen. 

Seam
Seam (tidligere Westcon Power & Automation) er en ledende leverandør av hybrid- og fullelektriske løsninger til skip og maritim industri. Selskapet leverer både styrings- og kraftsystemer, som sørger for at skip kan redusere sine utslipp betydelig. 

Systemene leveres til alle segmenter, men hovedvekten av leveransene er til ferjer og offshorefartøy. Seam leverer sine produkter både til nybygg og ved ombygging, 

Selskapet har hatt en solid vekst, og ser store muligheter også fremover. 

Reach Subsea 
Reach Subsea er et av de ledende norske selskapene innen subseaoperasjoner.  Selskapet leverer ingeniørtjenester og topp moderne fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). 

Selskapet er nå i gang med en teknologisk revolusjon, Reach Remote, hvor de skal etablere en flåte av fjernstyrte ubemannede skip til undervannsoperasjoner. Dette vil bli en gamechanger i bransjen, og prosjektet er støttet av innovasjon Norge.

Reach Subsea har stort fokus på bærekraft, og er flinke også når det gjelder rapportering og dokumentasjon. Årlig publiseres en omfattende bærekraftsrapport i tillegg til ordinær årsrapport.  

Olaussens Metall
Olaussens Metall AS, som ble etablert i 1928, er et familieeid selskap og ledes i dag av fjerde generasjon. Selskapet startet som et støperi, men har med årene utviklet seg til å omfatte handel/import, samt egen maskineringsavdeling. Støping av anoder i aluminium og sink er blitt et stort forretningsområde de siste årene. 

Olaussens Metall vektlegger i stor grad resirkulering og sirkulær-prosjekter, og har stort fokus på å benytte lokale leverandører. Selskapet er en viktig bidragsyter for mange lokale lag og foreninger, og engasjerer seg i ulike fora i regionen. 


Vinneren kåres på Haugalandskonferansen 20. mai - se program og meld deg på HER
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund