Hvem fortjener årets pris?

08.07.2021
Daglig leder i Ølen Betong, Lars Arvid Norekvål tok imot klimaprisen på fjorårets ByggArena.
Ølen Betong vant den i fjor. Hvem fortjener den i år?
Det er Klimaprisen det handler om. Bærekraft, miljø, å være fremtidsrettet. Flere og flere har tatt inn over seg viktigheten av å ikke bare sette det på agendaen, men virkelig gjennomføre og oppnå resultater. Prisen deles ut på ByggArena hvert år, og nå ønsker komitéen nominasjoner og tips om gode kandidater. 

Fjorårets pris ble vunnet av Ølen Betong for deres satsing på FoU; blant annet gjennom prosjektet "Grønn betong", hvor de har markert seg nasjonalt. De har også andre, viktige tiltak i bedriften. I vurderingen av kandidatene var komitéen opptatt av å finne frem til en toppkandidat som hadde vært villig til å satse på bærekraftige løsninger, og som så at dette ville styrke konkurransekraften i en tøff markedssituasjon. Begrunnelsen var som følger:
"Kandidaten tilfredsstiller disse føringene på en glimrende måte. Det er satt fokus på bærekraft, og det gjøres investeringer i løsninger som vil inspirere andre. En ser at godt klimaarbeid er kontinuerlig klimaarbeid. En kommer aldri i mål. Nye prosjekter og forbedringer må initieres".

Kriterier
Klimaprisen tildeles den person, eller virksomhet, som i løpet av året har utmerket seg med å sette effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet miljøtenkning på agendaen. Dette gjennom å inspirere, lede, gjennomføre tiltak, eller på andre måter stimulere til at Haugalandet beveger seg i en grønnere retning.

Tips til kandidater kan sendes til post@nforeningen.no eller hilde@nforeningen.no

Komitéen består av Frode Styve, ETA Energi, Margret Einarsdottir, Ragn Sells, og Hilde Øygarden, Næringsforeningen Haugalandet. 
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro