I Norgestoppen

08.03.2021
Et svært utfordrende år endte med høy avkastning – blant de høyeste av de kommunale pensjonskassene i Norge
Finanstilsynet kunne melde om redusert lønnsomhet i finansforetakene i 2020, men Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) hadde en avkastning på hele 8,3%. Dette er 1,7% høyere enn snittet av kommunale kasser, og HKP er dermed en av de kommunale pensjonskassene i Norge som hadde høyest avkastning.

Dette er administrerende direktør i Haugesund kommunale pensjonskasse, Heidi Sunde, naturlig nok veldig godt fornøyd med.

-Vår viktigste oppgave er å yte pensjon og god service til våre snart 11.000 medlemmer, og de arbeidsgiverne som har pensjonsforsikring hos oss. 2020 viste hvor viktig det er å ha en solid langsiktig investeringsstrategi, sier Sunde i en kommentar til Næringsforeningen.

Den 100 år gamle bedriften er ukjent for mange. HKP er først og fremst en servicebedrift, men de forvalter også medlemmenes fremtidige pensjonsmidler. Ved fjorårets slutt hadde HKP i overkant av tre milliarder kroner til forvalting.

2020 var et år preget av usikkerhet og store svingninger i finansmarkedene. Sunde forteller at veien ble ganske humpete da koronaviruset tvang frem en bred nedstenging av den globale økonomien. Globale aksjer mistet en tredel av verdien i løpet av en måned, og likviditeten kollapset i det norske markedet i mars da kronen falt mye.

-Det eneste mer overraskende enn farten på nedsalget i finansmarkedene, var styrken i innhentingen. I første kvartal var avkastningen for HKP -6,5 prosent, mens årets avkastning endte på hele 8,3 prosent.

Mange nyter godt av avkastningen
-God avkastning i pensjonskassen bidrar indirekte til høyere tjenester hos kommunen og de foretakene som har pensjonsforsikring hos oss. Det bidrar også til å styrke pensjonskassens soliditet. Et godt finansresultat i pensjonskassen vil bety at alle innbyggerne i Haugesund kommune vil nyte godt av dette. Arbeidsgivere som har pensjonsordning hos oss må betale mindre i pensjon, noe som betyr at får de mer midler til å yte de tjenestene de skal yte, sier en engasjert Sunde.

Også virksomheter med nær tilknytning til Haugesund kommune kan få pensjonsordning i HKP. I 2020 hadde følgende virksomheter hele eller deler av pensjonsordningen sin i HKP:
– Haugesund kirkelige fellesråd
– Haugesund kommunale pensjonskasse
– Haugesund kino og konserthus KF
– Haugaland Vekst IKS
– Haugesund Parkering Drift AS
– Karmsund Havn IKS
– Uni-K AS
– Stiftelsen Haugesjøen
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund