iDrift blir med og bygger ny, nasjonal merkevare innen IT

25.01.2022
Fra venstre, Solveig Røkenes, Stian Lauknes, Gaute Lund, Mats Tonning og Børge Kvamme i idrift.
-Vi tilføres ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom bredere utvalg og enda bedre og smarte tjenester, sier Stian Lauknes.
Et av Norges raskest voksende IT-selskaper med 31 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør har endret navn og blitt til iteam. Blant disse er iDrift AS, som ved årsskiftet formelt gikk ut av Serit-kjeden. Nå får selskapet både nytt navn og ny profil.

iteam har siden januar 2020 ekspandert betydelig nasjonalt, og er i dag representert på 31 geografiske lokasjoner med til sammen 250 medarbeidere, 6 000 aktive kunder og en omsetning på ca. 700 MNOK. Det er iDrift sine avdelinger i Haugesund, Husnes, Stord, Bømlo, Os, Bergen og Forsand som nå omprofileres, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Samlet har iteam en bred portefølje av IT-tjenester og kunder. Blant annet er konsernet allerede en betydelig leverandør til havbruksnæringen og maritim næring langs kysten av Norge, og er i tillegg en stor tjenesteleverandør innen både helse, bygg og anlegg og annen industri .

Konsernsjef Lars Ivar Simonsen er stolt over at iteam er befestet nasjonalt, men er samtidig tydelig på at det er regional og lokal tilhørighet som danner grunnlaget for selskapets suksess:

- iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale, sier Simonsen

Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont.

- Til tross for at vi samlet sett blir en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Hvis vi ikke lykkes lokalt, vil vi slite nasjonalt. Dette vil komme kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice, sier han.

Dette understrekes av daglig leder i iteam Sunnhordland og Haugalandet, Stian Lauknes, som er tydelig på at det lokale eierskapet er ivaretatt:

- Faktum er at vi er flere medarbeidere på eiersiden i iteam enn vi var i iDrift. Og som en del av iteam tilføres vi ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom et bredere utvalg og enda bedre og smartere tjenester.

- I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter for medarbeiderne våre, både i forhold til kompetanseutvikling og deltakelse i større, nasjonale leveranser, sier han.

I følge Lauknes lyser iteam Sunnhordaland og Haugalandet i disse tider ut stillinger inne IT-sikkerhet, infrastruktur og ioT (internet of things). Han oppfodrer interesserte til å følge med på nettsidene fremover.

Hele navne- og merkevareprosessen er utarbeidet og forankret internt i konsernet, noe både Lauknes og Simonsen mener er viktig for både kulturbygging og videre vekst.

- Vi har i fellesskap utviklet vår nye merkevareplattform som skal skape stolthet internt og oppmerksomhet eksternt. Det er viktig at vi har en egen kultur i selskapet og at vi sammen bygger denne nedenfra og opp.

Det nye navnet kom på mange måter av seg selv, forteller Stian Lauknes

- Vi jobber i team med våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Og hvis man slår sammen IT og team, danner det naturlig vårt nye navn iteam.
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund