Inviterer til nærings- og energikonferanse

14.07.2023
Karmøy Høyre inviterer til nærings- og energikonferanse på Kulturhuset i Åkrehamn 1. september.
Setter blant annet søkelys på muligheter for utvikling av ny industri i Karmøy kommune
Karmøy Høyre ønsker å sette søkelys på muligheter for utvikling av ny industri, og hvordan klare å forsyne både eksisterende og ny industri med nødvendig klima- og miljøvennlig energi i årene som kommer.

På konferansen planlegger de å belyse tilgangen på byggeklare tomter for ulike industri- og næringsvirksomhet, samt hvilke former for energi som kan bli tilgjengelig. Elektrisk energi vil selvfølgelig stå sentralt, men også tilgangen på gass i ulike former. Her arbeider lokale aktører med produksjon og forsyning av både biogass og hydrogen gjennom eksisterende infrastruktur, opplyser Karmøy Høyres Leiv Arne Marhaug.

Det vil også åpnes for debatt der sentrale politikere og aktører vil delta. Det endelige programmet er under utarbeiding, men de ønsker at flest mulig interesserte allerede nå holder av datoen. Konferansen blir avholdt på Kulturhuset i Åkrehamn om ettermiddagen fredag 1. september.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund