IT utdanning og kompetansebehov i fokus

22.09.2023
Torsdag 21. september inviterte AOF til workshop på behovet for videreutdanning innen IT og teknologi. 

- Bakgrunnen for samlingen er at mange rapporter peker på behov for økt kompetanse innen digitalisering og teknologi. Det er da helt naturlig å sjekke ut med ulike aktører i bransjen på hvor behovet ligger, forteller daglig leder Ragnhild Bjerkvik i AOF 
 

Et knippe sentrale personer fra skole og næringsliv var til stede. De fikk belyst hvor skoen trykker i dag og fremover.  
 

Noe av essensen i diskusjonene var gapet mellom grunnutdannede kandidater og de som har mer praksistrening. Et annet behov er at det mangler IT-kompetanse på de som sitter med ansettelse samt i arbeidsgrupper for problemløsing. Manglende erfaring i drift var også et tema som ble belyst. 
 

Ledere og mellomledere er ofte bestillere på å få løst utfordringer. Det er også en utfordring for IT-bransjen at disse leddene også mangler relevant kompetanse. 

Et initiativ fra AOF, som vil jobbe seg videre ned i utfordringene og mulig finne løsninger.  
 

Næringsforeningen vil også ta med dette inn i ressursgruppe-arbeidet «teknologi i praksis», så håper vi å få flere gode resultater på dette viktige feltet for næringslivet. 

Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund