IT-utdanningen på HVL gir muligheter...

07.12.2022
-Nå kan bedrifter med behov for IT-kompetanse posisjonere seg...
 
En lokal IT-utdanning på Høgskulen på Vestlandet er et faktum. Allerede til våren kan studenter søke opptak til en bachelorgrad innen informasjonsteknologi som starter opp høsten 2023.

Inviterer til dialogmøte
13. desember inviterer Næringsforeningen i samarbeid med HVL bedrifter og andre interesserte til dialogmøte på HVL.  
-For at etableringen av utdanningen skal bli en suksess er det viktig med et samspill og dialog mellom næringslivet og HVL, sier prosjektleder i Næringsforeningen, Lars Lindtner.

Næringsforeningens ressursgruppe Teknologi i praksis er pådriver for å legge til rette for denne dialogen.

Samfunnskontakt på HVL, Frank Krogh Kongshavn og assisterende instituttleder ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Harald Spångberg, skal orientere om status fra HVL sin side: Hvor er de i løypen med utdanningen, og hva trenger og ønsker de fra næringslivet?
-Vi gleder oss til å fortelle mer om hva utdanningen vil inneholde, men trenger drahjelp fra næringen. Både når det gjelder faglig ressurs og ifm. rekruttering av studenter, sier Spångberg.

Ifølge Lindtner er det en gulrot for bedrifter som ønsker å engasjere seg.
-Bakgrunnen for studiet er et stort behov for arbeidskraft i IT-bransjen. Nå kan bedrifter som har behov for denne kompetansen posisjonere seg for fremtidig rekruttering ved å ta del i etableringen av utdanningen, sier Lindtner.
 
Her kan du lese mer og melde deg på dialogmøtet 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund