iteam og ASKI med forbilledlig samarbeid

19.03.2024
iteam og ASKI med samarbeid som gir nytt liv til PC-er. F.v. Stian Lauknes, Kjersti Vaka Gjerde, Nina Tjøsvoll og Preben Svendsen.
Brukt IT-utstyr gir økt menneskeverd.

ASKI tilbyr arbeidstrening for mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet, og har 42 plasser tilgjengelig i Karmøy. Nå inngår de et samarbeid med iteam hvor brukt IT-utstyr skal gi merverdi på flere vis.

 

-For oss er dette et veldig viktig samarbeid, og vi er utålmodige etter å komme i gang. Vi gleder oss, sier Preben Svendsen, daglig leder i ASKI Karmøy.

 

iteam er et av Norges raskest voksende IT-selskaper, med 38 avdelinger fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. I sitt bærekraftprosjekt «Tilbake» hjelper de utvalgte partnere med å bygge grønne IT-verksteder, hvor sikker lagring av utstyr og sikker sletting av data er kjerneoppgavene. Men viktigst av alt tilbys det i disse verkstedene arbeidstrening for å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet. I tillegg får gjenbrukbart utstyr nytt liv hos familier og organisasjoner med lav kjøpekraft.

 

-Dette er vårt bidrag til det grønne skiftet og bærekraft i et større perspektiv, sier regionleder Stian Lauknes. "Tilbake"-prosjektet har ingen økonomisk verdi for oss. Men ringvirkningene og merverdien for samfunnet rundt er så positiv, at det er verdt hver time og krone vi investerer i dette.

 

-Det er viktig for oss å tilby arbeidstreningsoppgaver som er relevante, spesielt for ungdom som har havnet utenfor arbeidslivet. Å opparbeide kompetanse på sikker sletting av PCer og bidra til gjenbruk av brukte PC-er er både nyttig læring og spennende arbeid, og samtidig leverer vi en tjeneste som næringslivet etterspør, sier Preben Svendsen.

 

Brukt, men brukbart

Svært mange bedrifter bytter IT-utstyret sitt hyppig. Selv om PC-ene er utrangert for dem, betyr det ikke at det ikke har verdi for andre. Men før andre overtar utstyret må data slettes og maskiner klargjøres.

 

-Det er denne oppgaven ASKI skal gjøre, sier Lauknes, som understreker at det er et stort behov.

-Mange bedrifter vet rett og slett ikke hva de skal gjøre med utdatert IT-utstyr. For det er ikke bare utstyret i seg selv som må tas hånd om, det er også ofte sensitive data som kan komme på avveie, sier Lauknes.

 

For iteam og ASKI handler det selvsagt om å dekke en etterspurt tjeneste, men enda mer om å se menneskene.

-Viktigst av alt tilbyr vi i disse verkstedene arbeidstrening for å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet, og jeg tipper at 6-7 av de som til enhver tid er på arbeidstrening hos oss skal gjøre denne jobben. Det gir dem verdifull kompetanse som de kan bruke senere i yrkeslivet, sier Svendsen, og legger til at alt arbeid med IT-utstyret blir kvalitetssikret av Askis egne ansatte.

 

Bedriftene gir, og får tilbake

Bedrifter som leverer inn brukt utstyr får sertifikater på at data er sikkert slettet fra enhetene, og samtidig tilgang til en bærekraftportal som iteam har utviklet, hvor de kan hente ut miljøregnskap og se hva de har bidratt med i prosjektet. Bedriftene kan også velge å få tilbake utstyret etter at det er renovert. Hvis ikke kan ASKI donere det til frivillige organisasjoner som kan gi dem videre til personer som kan ha nytte av PCene.

 

Klima og menneskeverdet vinner

For iteam og Stian Lauknes er det flere dimensjoner i et slikt samarbeid.

-Det aller viktigste for oss i iteam er erkjennelsen av hvor avgjørende det er for mange å være en del av arbeidslivet. Vi trenger flinke hoder og hender i Norge, og her gjør ASKI en viktig jobb, sier Lauknes.

 

Både Stian Lauknes og Preben Svendsen oppfordrer næringslivet til å komme på banen når prosjektet igangsettes over påske. -For den viktigste faktoren for at prosjektet skal bli en suksess, er tilgang på brukte maskiner og utstyr, avslutter de.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund