Karmøy kommune lanserer strømstøtteordning

15.02.2023
Skal bidra til at normalt livskraftige virksomheter i kommunen kommer seg gjennom strømkrisen
-For å bidra til at normalt livskraftige virksomheter i kommunen kommer seg gjennom strømkrisen, har Karmøy kommune satt av 10 millioner kroner som skal brukes til å støtte lokalt næringsliv. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.
 

Mandag ble vilkår for fordeling vedtatt i kommunestyret. Det er lagt vekt på å utarbeide støtteordning som er enkel både å søke på og behandle administrativt, basert på merkostnaden i strømforbruket i 2. halvår 2022.
 

-Grovt sett, er det lagt opp til at virksomheter som fyller kravene til støtte, kan få 1,60 kroner pr. kWh de forbrukte fra 1. juli til 31. desember. Dersom de har fått nasjonal strømstøtte, trekkes dette fra. Hver bedrift kan få opptil 200 000 kroner. Små og mellomstore bedrifter med omsetning under 50 millioner kroner vil bli prioritert, fordi en antar at større virksomheter vil ha større evne til å komme seg gjennom “strømpriskrisen”. Virksomheter i utsatte bransjer vil også bli vektlagt framfor virksomheter i bransjer som er mindre påvirket. Det forutsettes at summen av alle søknadene ligger innenfor rammen på 10 millioner. Hvis ikke, kan det bli aktuelt med forholdsmessig avkortning, skriver kommunen.


Frist for å søke er satt til 27. februar. Her kan du fylle ut søknad.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund