Karmøypolitikere lyttet til folket og næringslivet

11.02.2022
Fastlandsrådets leder Svein Erik Wiksnes. Foto:Fastlandsrådet
Representanter fra næringsliv og befolkningen fra Ferkingstad til Kolnes tilbakeviser grunnlaget i Kommuneplanens samfunnsdel...
 
Tirsdag kveld fikk 20 inviterte politikere, inkludert partienes gruppeledere, medlemmene i hovedutvalg teknisk og miljø fra Karmøy fremlagt synspunkter på høringsutkastet til kommuneplanen. Møte ble arrangert av Fastlandsrådet.

Representanter fra næringsliv og befolkningen fra Ferkingstad til Kolnes presenterte både fakta og klare tilbakemeldinger som i følge partene tilbakeviser grunnlaget i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 .

Næringslivet ved Rolf L. Sjursen fra Kolnes Utvikling og Rolf Børseth fra Haugaland Handelspark viste til helt andre grunnlagsdata fra blant annet forskningsinstitutter og direktorater i sine presentasjoner. De stilte kritiske spørsmål til grunnlaget for Karmøy kommunes planforslag som er ute til høring i disse dager. Et av de store ankepunktene var at planen ikke har perspektiv på vekst. Det er i følge Sjursen en plan for stagnasjon. Og det i den kommunen som sies å være lokomotivet blant kommunene på Haugalandet.

Sjursen og Børseth viste til at arealdelen i planen går på tvers av tidligere vedtatte langtidsplaner i kommune og region. Den vil heller sentrere aktivitet og bebyggelse til de tre byene i kommunen. Men det er verken næringsliv eller innbyggere tjent med og interessert i – ifølge rapporter om hvor folk vil bo.

Kolnes Grendautvalg ved Grete Smistad holdt et engasjert innlegg om stor frivillighet og høy trivsel blant beboerne på Kolnes. Hele bygda jobber sammen om omfattende dugnadstiltak som skaper trivsel, sunne lokalsamfunn, inkludering, et aktivt friluftsliv og steder å være for unge og gamle. Som hun selv sier: «Det er ikke bare på Kolnes vi er slik, det er typisk for bygdene i hele kommunen.» Og så fremstiller kommuneplanen bygdene som mindre sunne å bo i enn byene?

Fastlandsrådet stilte spørsmål til trafikklys-modellen som blir brukt i planen. Den gir grønt lys til fordel for de tre byene. Men når det blir 14 meter kortere (av 1750 m) til et idrettsanlegg, og 15 meter kortere (av 1485 m) til barnehage, så blir det meningsløst å gi rødt lys til dagens struktur basert på en slik analyse. Slike eksempler er det flere av. Denne metoden brukes for å forsvare at 75% av all boligutvikling de neste 30 årene skal skje i sentrumskjernene i Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn.

Mange innbyggere undrer seg over at kommunen ikke utvikler flere private og kommunale boligområder der hvor unge vil bo. Og det er blant annet i randsonene til arbeidsplassene i Haugesund, Norheim, Raglamyr, Aksdal, Gismarvik, Kårstø, Bø, Husøy, Hydro og Bygnes. Ikke bare på fastlandssiden, men også på Torvastad og Avaldsnes. Unge mennesker som skal etablere seg, slår seg heller ned i Tysvær eller Haugesund kommuner, fremfor å måtte bosette seg i en av de tre byene. Med mindre de ikke selv kommer derfra.

Flere politikere kommenterte initiativet som veldig positivt, og innleggene som veldig lærerike og ettertenksomme.  Innholdet tar de med til den videre behandlingen av planen. Et politisk arbeidsutvalg skal nå gå gjennom alle 266 høringsinnspillene som er kommet inn. Deretter skal planens innhold vurderes opp mot innspillene og øvrige føringer. Så legges planen fram for politisk behandling.

-Det blir spennende å se hva de ulike politiske partiene i Karmøy til slutt legger vekt på: satsing i framtidig utvikling av kommunens næringsliv og boligområder, eller å følge en defensiv plan som kun utvikler de tre byene, sier Svein Erik Wiksnes i Fastlandsrådet.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund