Klar melding fra flere haugalendinger i Bergen!

02.11.2023
Panelsamtale under konferansen "Det nye vestlandet". Fra venstre, ordfører i Bjørnafjorden, Terje Søviknes (Frp), ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua (H), og møteleder Tormod Andreassen, Næringsforeningen i Stavangerregionen.
«Hordfast er en kjempemulighet til å trekke til oss kompetanse og se Vestlandet som ett». Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua på veikonferansen «Det nye Vestlandet».
 
Nils Konrad Bua (H) var en av flere haugalendinger som deltok på scenen under veikonferansen «Det nye Veslandet» på Flesland onsdag. Bua vektla god samferdsel som et verktøy i å tiltrekke kompetanse til regionen og ikke minst gjøre det enklere med samspill mellom de ulike campus tilknyttet HVL.
Bua deltok i en panelsamtale med ordfører i Bjørnafjorden, Terje Søviknes (Frp), som påpekte at det nye politiske flertallet i kommunen nå er tydelige på at de nå vil jobbe for Hordfast. Tidligere har denne kommunen vært imot dette prosjektet.

Konferansen «Det nye Vestlandet» satte i hovedsak søkelys på viktigheten av ferjefri E-39, og prosjektet Hordfast. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen Haugalandet, Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Hordfast AS. Med Rogfast-prosjektet i arbeid, var både næringsliv og politikere i salen opptatt av å belyse den samfunnsøkonomiske nytten Hordfast prosjektet vil ha som en naturlig forlengelse mot målet ferjefri kyststamvei fra Kristiansand til Trondhjem.

Magne Olav Strand, distriktssjef i Bring Logistics, deltok i en panelsamtale med tema: «Næringslivets framtidige mobilitetsbehov». Bring på Haugalandet opplever en vesentlig omsetningsvekst, og er storbruker av veinettet i Norge. Strand fremhevet utfordringene som nå er knyttet til det dårlige veinettet på Vestlandet. Det er etter hans mening alt for mange ferjestrekk å forholde seg til; Ikke bare er dette fordyrende, men det tar også unødvendig lang tid. Grunnet hviletidsbestemmelser for tunge kjøretøy, må en tidvis bruke dobbelt sett med sjåfører, og denne yrkesgruppen er allerede vanskelig å få tak i, sa Strand som ønsket en snarlig oppstart på Hordfast-sambandet. Strand vektla også viktigheten av en god øst-vest forbindelse over fjellet (E-134).

Siste haugalending ut på konferansen var nytilsatt direktør i Haugaland Vekst, Sigmund Lier, som holdt innlegget «Veien som katalysator for Næringsutvikling». Her trakk Lier frem både Aksdal Næringspark og Haugaland Næringspark som eksempler på hvor viktig god tilknytning til veinettet er for næringsutvikling. Lier kom også inn på alle mulighetene som vår region står ovenfor, både med tanke på havvind, karbonfangst, og ikke minst produksjon av blå hydrogen.

Bildet under: Fv. Leif Arne Strømmen, CEO, Peak Group AS, Magne Olav Strand, Distriktssjef i Bring Logistics og panelleder Tormod Andreassen fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.


Bildet under: Sigmund Lier, Adm.dir. Haugaland Vekst.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund