Klare budskap til stortingsbenken

24.10.2023
Arne Martin Kjærland fra Norsk Hydro utfordret politikerne på forutsigbarhet
Stortingspoltikerne fra Rogaland møtte næringslivet på Haugalandet.
I de ærverdig lokalene til  Haugesund Rederiforening møtte et sammensatt næringsliv stortingspoltikerne fra Rogaland. Initiativtakerne, Næringsforeningen Hauglandet og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland vil legge til rette for at næringslivet kommer tettere på stortingspoltikerne og at de folkevalgte får et godt innlikk i hvillke utfordringer næringslivet har.

Hele 18 aktører fikk luftet sine utfordinger, og en fellesnevner er forutsigbare rammevilkår. Arne Martin Kjærland fra Norsk Hydro utfordret blant annet poltikerne på at selskapet har behov for nye, faste lave kraftpriskontrakter da de nåværende går ut.
-Hvem skal jeg gå til for å få ny fastpriskontrakt? spurte han mens poltikerne noterte flittig.

Kjærland var også tydelig på at industrien ikke ber om støtte, men mindre avgifter. Regjeringen skulle også styrke og videreføre C02-kompensasjonsordningen. Likevel ble ordningen kuttet to år på rad med til sammen 5 milliarder kroner. Kuttforslaget i statsbudsjettet 2024 har tilbakevirkende kraft. Hydro må da ta store nedskrivninger, 500 MNOK for første og andre kvartal.
-Forutsigbare rammevilkår gir grønn industriutvikling. Nå er det slik at rammevilkårene endres fra år til år, hvordan får vi da til investeringer i Norge?

Sveinung Stensland fra Høyre mente at slike møter er svært nyttig for poltikerne.
-Å høre samme budskapet og få en felles forståelse for ulike utfordringer er viktig for oss. Vi setter stor pris på slike initiativ.

Terje Halleland fra Fremskrittspartiet er enig med Stensland.
-Å skape slike viktige møteplasser der vi får utfordringer servert er veldig lærerrikt for oss. Dette tar vi med oss videre i vårt arbeid.En samlet stortingsbenk fra Rogaland. Fra venstre: Sverre Meling fra Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland,
Alekander Stokkebø (H), Margret Hagerup (H), Naomi Wessel (R), Terje Halleland (FrP), Ingrid Fiskaa (SV),
Sveinung Stensland (H), Tina Bru (H), Roy Steffensen (FrP), Hadia Tajik (A), Lisa Maria K Ness (Sp), Tor Inge Eidesen (Sp),
Liv Kari Eskeland (H) og Bernt Jæger fra Næringsforeningen Haugalandet.
Tove Elise Madland (A) og Torstein Tvedt Solberg var også til stede, men ikke på bildet.


Disse hadde innlegg på Rogatinget 23. oktober:
 
Geir Kåre Resaland - HVL Kompensering flercampusinstitusjoner / flere frie studieplasser
Julie Osteig - HIS Regjeringens forslag til endring i tilskudd friskoler.
Tore Woll - Energigass Norge Produksjon og bruk av biogass på land og sjø.
Tore Lillenes - Lufthavnutvikling Status Helganes trafikk/økonomi / støtte til beredskapstjenesten for ambulansefly / kjøp av Haugesund Lufthavn.
Tore Gautesen Husøyvegen / havneinfrastruktur havvind - prosesser / godsoverføring veg til sjø - klima.
Gunnar Amland - Sjømannsforbundet Utfordringer svekket nettolønnsordning / lov om norske lønns- og arbeidsvilkår - hva skjer?
Sindre Matre - Arriva Shipping Godsoverføring veg til sjø / utfordringer svekket nettolønnsordning.
Lunsj Lunsj
Synnøve Seglem - Knutsen OAS Shipping Enovas treffsikkerhet  / CO2-fond / lokal verdiskaping/eierskap. 
Ragnhild Bjerkvik - AOF Vestlandet-Agder Behov for økt satsing høyere yrkesfaglig utdanning og kompetanseheving for voksne
Pablo Barrera - Haugaland Kraft Behandlingstid/kapasitet på konsesjoner, skatt på vannkraft og enovastøtte.
Pål Kårbø - E134 Haukelivegen Viktigheten av satsing på E134
Kari Nådland / Helge Ytterøy Lorange - Haugesund Sanitetsforenings Revmatisme sykehus Bruk og utvikling av ideell sektor til å løse oppgaver i helse- og omsorg.
Sigmund Lier - Haugaland Vekst Haugalandets posisjon i det grønne industriløftet / statlige arbeidsplasser.
Kjetil Jacobsen - Deep Wind Offshore Havvind - lokal verdiskaping og lokal aksept. Befeste posisjonen som havvindregion. Læringsarena for internasjonal suksess m.m.
Mads Arild Vedøy - RWE Behov for forutsigbare rammevilkår havvind og plan for utlysninger.
Grete Møgster - Utsira kommune Verdiskaping på Utsira tilknyttet Utsira Nord.
Per Velde - Karmøy kommune Arbeidsplassutvikling tilknyttet havvind og grønt industriløft / tilrettelegging kombinasjonsbruk havvvind-havbruk / risikoavlastning ved utvikling av havvindhavner.
Arne Martin Kjærland - Norsk Hydro Kraftbehovet / effeltiv og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning som verner mot CO2-prissmitte fra Europa.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund