Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

07.01.2022
Annette Sæther, Næringssjef i Haugesund Kommune.
Regjering har tildelt Haugesund kommune nesten 8,5 millioner som skal viderefordeles til lokalt næringsliv gjennom den kommunale kompensasjonsordningen
Haugesund kommune har valgt å gjøre midlene søkbare for serveringssteder med skjenkebevilling, i følge en pressemelding. Det er totalt 61 steder med skjenkebevilling i Haugesund kommune.

-Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.
Kompensasjonsordningen er for lokale virksomheter som er direkte rammet av nasjonal skjenkestopp som ble innført fra midnatt, natt til 15. desember 2021, sier Annette Sæther, Næringssjef i Haugesund Kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning
(godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Alle
tilskudd i denne tildelingsrunden vil bli gitt under den notifiserte ordningen, sier Sæther.

Frist for å søke
31. januar 2022

Kriterier for å søke
Hvem kan søke
Virksomheter som er direkte rammet av nasjonal skjenkestopp som trådte i kraft onsdag 15.12.2021.

Virksomheten må oppfylle alle kriteriene nedenfor:
  • Virksomheten må ha en eller flere skjenkebevillinger gitt av Haugesund kommune pr 1. november 2021 (inkludert de som driver på forrige eier bevilling etter eierskifte).
  • Virksomheten har hatt regulær drift i perioden september 2021 – desember 2021.
  • Virksomheten må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
  • Virksomheten må ha forretningsadresse i Haugesund.
  • Søker må legge ved terminregnskap for september og oktober (termin 5) som er godkjent av regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av.
  • Søker må legge til grunn et vurderingsgrunnlag som består av innrapportert omsetningstap i kroner mellom november og desember (1.11 – 31.12.) Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021).
  • Søker må legge ved dokumentasjon over ansatte og årsverk hentet fra Aa-registeret.

Hvem kan ikke søke
Virksomheter innenfor kommunens egen regi, eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.

Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund