KRISE - alle kan rammes...

23.09.2021
Kommunikasjonsrådgiver Bjarne Laastad deler noen av sine beste råd om krisekommunikasjon på Leder & HR-dagen 7. oktober


 
Alle virksomheter kan rammes av større eller mindre kriser. God krisehåndtering begynner lenge før krisen oppstår, og det er faktisk mulig å kommunisere seg ut av en krise, mener Leder & HR-dag aktuelle Bjarne Laastad. 
En krise er en hendelse som kan gå ut over en virksomhets omdømme. De oppstår gjerne plutselig og uventet, og hvordan man kommuniserer i en slik krise, kan bety mer for omdømmet, enn hvordan man håndterer selve krisen.  

Tydelige planer og gode rutiner
– Det er ikke så lett å se for seg alle mulige krisescenarier som kan oppstå. Men det er likevel mulig å være forberedt på det meste, gjennom bevisstgjøring, planlegging, ansvarsfordeling, tydelige rutiner og kjente rapporteringslinjer. Om man forstår hvilket informasjonsbehov som kan oppstå ved ulike typer kriser, så har man også mulighet for å være godt rustet dersom krisen rammer, fastslår kommunikasjonsekspert Bjarne Laastad i PYX, som tar med seg nyttig innsikt, gode råd og konkrete verktøy for krisekommunikasjon, når han gjester Næringsforeningens Leder& HR-dag 7. oktober. 

Deler sine beste råd
- I en krisesituasjon er tiden knapp, og kontroll på hvem som må varsles, og hvem som skal varsle blir helt avgjørende. Når situasjoner er uoversiktlig er det utfordrende å vise handlekraft og gi gode svar - både internt, til pårørende, samarbeidspartnere og media. Den eneste måten du kan ha kontroll på kommunikasjonen på, er å sørge for å være alles foretrukne informasjonskanal. Det krever informasjon, tilgjengelighet, åpenhet og empati. Utfordrende verdier og egenskaper i en vanskelig stund, men fullt mulig om man er godt forberedt gjennom tydelige planer og gode rutiner, sier kommunikasjonsrådgiveren, som har arbeidet med krisekommunikasjon i over 20 år. På Leder & HR-dagen 7. oktober står han klar til å dele noen av sine beste råd.

Her kan du lese mer om arrangementet:  https://lederhrdagen.nforeningen.no/ 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund