Lav ledighet og høy etterspørsel i Rogaland

01.12.2023
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland, kan melde om fortsatt lave ledighetstall
Den lave arbeidsledigheten i Rogaland holder frem.
-Vi merker oss at det blir stadig færre langtidsledige, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.
7 080 personer var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Det viser nye arbeidsmarkedstall fra NAV. 4 319 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

-Ledigheten i Rogaland fortsetter å holde seg på et lavt nivå. Sammenlignet med samme tid i fjor, har Rogaland 380 flere helt ledige. Den svake økningen illustrerer på en god måte hvor stabilt arbeidsmarkedet i fylket er for øyeblikket., sier Merethe P. Haftorsen i en pressemelding. Justert for sesongvariasjoner er arbeidsledigheten tilnærmet uendret den siste måneden.

39 prosent av de helt ledige har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.
-Vi ser at langtidsledigheten går ned for hver måned som går. Det er et godt tegn. Desto lenger man er uten jobb, desto større er risikoen for å oppleve negative konsekvenser av å stå på utsiden av arbeidslivet. På samme tid viser det at arbeidsgivere i fylket er villige til å gi personer med hull i CV-en muligheten, sier Haftorsen.

Industriarbeid er yrkesgruppen i Rogaland med flest helt ledige med 440 helt ledige. Bygg og anlegg har 435, butikk- og salgsarbeid 404, mens reiseliv og transport har 393 helt ledige.

-Yrkesgruppene med flest helt ledige, er også de som er mest utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet som følge av endringer i økonomien. Dette gjelder spesielt bygg- og anlegg og butikk- og salgsarbeid, sier Haftorsen. 

Volumet på utlyste stillinger har nå over flere år holdt seg høyt etter pandemien. Og det fortsetter å øke. Totalt på Haugalandet ble det utlyst 936 stillinger i november, og det er en økning på 26 prosentpoeng fra i fjor på samme tid. Til sammenligning har fylket som helhet en økning på 13 prosentpoeng. Det lyses ut flest stillinger i Haugesund  (611), deretter Karmøy  (182), Tysvær (61), Vindafjord (52), Sauda(12), Suldal (12), og  Bokn (6). Det ble lyst ut flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (227), bygg og anlegg (152) og industri (143).  
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund