Ledigheten fortsetter å gå nedover i Nord-Rogaland!

31.03.2023
Leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.
og Tysvær setter en gledelig rekord...
Rogaland som helhet holder seg på 1,7% helt ledige arbeidssøkere denne måneden og dette var likt som forrige måned melder NAV Marked Nord-Rogaland i en pressemelding. I Nord-Rogaland  fortsetter ledigheten å synke litt i de fleste kommunene.

I Haugesund reduseres antall helt ledige arbeidssøkere igjen og legger seg nå på 1,6%. Dette er både under landssnittet på 1,8% og under fylkessnittet på 1,7% helt ledige arbeidssøkere. Karmøy kommer etter og går ned til 1,4% helt ledige arbeidssøkere – igjen blant de laveste av de store kommunene i Rogaland. Sauda holder seg stabilt på 1,3% helt ledige også denne måneden. Suldal og Vindafjord kryper begge enda litt ned igjen og legger seg på 1,1% helt ledige. Tysvær troner fortsatt helt nederst på tabellen selv om de går opp litt til 0,9% helt ledige arbeidssøkere.

Jeg finner ikke at Tysvær noen gang har hatt lavere ledighet enn dette – så dette er muligens rekord for deres vedkommende. Tallene for Bokn og Utsira er så lave at de ikke oppgis på grunn av personvernhensyn, sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Rogaland 4262 770 5032 1,7% 0,3% 2,0%
Haugesund 316 61 377 1,6% 0,3% 1,9%
Karmøy 286 48 334 1,4% 0,2% 1,6%
Sauda 29 * 29 1,3% * 1,3%
Suldal 22 * 22 1,1% * 1,1%
Vindafjord 54 19 73 1,1% 0,4% 1,5%
Tysvær 55 27 82 0,9% 0,5% 1,4%
Bokn * * * * * *
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

-Totalt har vi da 1,4% helt ledige arbeidssøkere i sum i Nord-Rogaland noe som utgjør 766 personer.  
Det er nå 155 arbeidssøkere som deltar i arbeidsrettede tiltak i Nord-Rogaland, noe som igjen er en liten oppgang fra forrige mnd. Mengden personer som er delvis i arbeid reduseres denne måneden og går ned til 448 arbeidssøkere, sier Nilsen.

Mange utlyste stillinger
Volumet på utlyste stillinger er fortsatt stort i Rogaland selv om det er en nedgang i utlyste stillinger (3449) på -20% sammenlignet med mars 2022.  I Nord-Rogaland er nedgangen litt lavere enn fylket ellers med -16%, og det ble offentlig utlyst 864 stillinger. Som vanlig er det er flest utlyste stillinger innenfor Helse, pleie og omsorg (302),  Industri (90) og Butikk- og salgsarbeid (66). Det lyses ut flest stillinger i Haugesund (536), så Karmøy (203), Tysvær (58), Vindafjord (25),  Suldal (16), Bokn (15) Sauda (8) og Utsira (3).

-I Norge er det kostnadsfritt å legge stillinger ut på Arbeidsplassen.no, og vi oppfordrer bedrifter til å lyse ut behovet de har for arbeidskraft. Da er det større sjanse for å få tak i arbeidskraft med riktig kompetanse, og det er med på å vise at vi har mange muligheter for arbeid i regionen vår og kommunene våre - også for folk utenfor regionen som kanskje vurderer å flytte på seg.  Nå når det nærmer seg skoleslutt for de som f.eks. er ute og studerer andre steder, så kan det være ekstra gode muligheter å få tak i disse om man lyser ut stillingene man har utover mot sommeren, sier Nilsen.

-Det er søknadsfrist på høyskoler og universitet den 15. april. Jeg håper at alle som har vært ledige en stund, eller står i fare for å bli det vurderer om det er mer utdanning som kan være veien ut av dette. I og med at arbeidsmarkedet endrer seg raskt, yrker legges ned og nye kommer, så vil det for mange være nødvendig å utdanne seg flere ganger gjennom ett yrkesliv. Slik var det gjerne ikke før, så det kan være ekstra krevende å tenke på for mange. Men ta gjerne en ekstra runde i tenkeboksen, om ikke dette kan være veien inn i sikrere jobber, avslutter Nilsen.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund