Ledigheten går videre ned, til tross for urolige tider

05.10.2022
Kun 1,4% helt ledige i Nord-Rogaland
Haugesund har størst nedgang av de store kommunene i fylket i september, og går ned til 1,8% helt ledige. Dette er over fylkessnittet for Rogaland som er på 1,5%, og over landssnittet som er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere. Karmøy, som fortsatt har lavest ledighet av de store kommunene i fylket vårt, går nå ned igjen til 1,3% helt ledige. Vindafjord har stabil ledighet, men med en ørliten oppgang til 1,1% helt ledige. Tysvær har størst nedgang av våre kommuner, og går ned igjen til 1,0 % helt ledige.  Sauda og Suldal ligger delt nederst på tabellen vår med 0,9% helt ledige, som er en liten oppgang begge steder. Bokn og Utsira har så av ledighet at tall ikke oppgis. 
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 342 58 400 1,8% 0,3% 2,2%
Rogaland 3857 853 4710 1,5% 0,3% 2,0%
Karmøy 276 58 334 1,3% 0,3% 1,6%
Vindafjord 51 14 65 1,1% 0,3% 1,4%
Tysvær 58 24 82 1,0% 0,4% 1,6%
Sauda 21 * 21 0,9% * 0,6%
Suldal 17 * 17 0,9% * 1,0%
Bokn * * * * * *
Utsira * * * * * *
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
Det er nå 154 arbeidssøkere som deltar i arbeidsrettede tiltak i sum i Nord-Rogaland, noe som er en økning på 21 personer.   
 
Antallet delvis ledige øker med 67 personer. En del av disse er personer som går fra å være helt ledige og over til delvis arbeid.  Andre er kommet fra fulltidsarbeid, men har fått redusert sin arbeidstid.  
 
Sett under ett, så er tallene ganske stabile. Med nedgang i helt ledige arbeidssøkere, men med oppgang i antall personer som er over i delvis arbeid og i tiltak. Da er det god overgang fra passivitet til aktivitet i tallene.
 
Mange utlyste stillinger
Rogaland har som helhet denne måneden hatt 3308 stillinger utlyst. I Nord-Rogaland så har det i samme periode vært lyst ut 715 stillinger, noe som er en liten økning på 2,4 prosentpoeng.  Flest stillinger er det utlyst innenfor Helse, pleie og omsorg (206), Serviceyrker og annet arbeid (124) og Industriarbeid (63). Det er i Haugesund det lyses ut flest stillinger også denne måneden med hele 498 stillinger. Etter kommer Karmøy med 143, Tysvær 41, Vindafjord 28, Suldal, 13, Sauda 10 og Bokn 4, og Utsira med 1 stilling.
 
Økt aktivitet
– Aktiviteten i arbeidsmarkedet har økt litt nå etter sommerferien. Det er flere arbeidssøkere som melder seg, men som dere ser utfra tallene, så er det fortsatt enda flere som kommer ut i arbeid og aktivitet igjen, uttaler Elisabeth Lie Nilsen, leder Nav Marked Nord-Rogaland.

– En del av de som melder seg har etterspurt kompetanse, og disse kommer svært raskt ut i arbeid igjen. Flere bedrifter vi snakker med nå sier at de holder litt igjen med ansettelser nå på grunn av de mange usikre faktorene i økonomien og på råvarefronten bl.a., og i påvente av tiltak fra regjeringen med tanke på strømstøtten. Det er litt tidlig for oss å si om den får positiv eller negativ virkning på sysselsettingen videre utover denne høsten, sier hun.
 
Stor mismatch

Det er fortsatt en god del mismatch mellom de arbeidssøkerne som nå er ledige, og den kompetansen som etterspørres i utlyste stillinger.

– Det er mange som holder på med utdannings- og kvalifiseringstiltak blant arbeidssøkerne – så ta gjerne kontakt med oss for å sjekke ut mulighetene for å få til ett samarbeid rundt disse, slik at vi får brukt den tilgjengelige arbeidskraften vi har i regionen, avslutter Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund