Ledigheten holder seg lav i Nord-Rogaland

01.07.2022
Snitt på 1,4% helt ledige arbeidssøkere i vår del av fylket
 
Etter en lang periode med nedadgående ledighet, stabiliserer ledigheten i Nord-Rogaland seg denne måneden på omtrent likt nivå som forrige måned, melder NAV Marked Nord-Rogaland i en pressemelding.
 
Øverst på listen i vår region finner vi Haugesund med 1,7% helt ledige arbeidssøkere. Dette er litt over fylkes- og landssnittet, som denne måneden er på 1,6% helt ledige. Karmøy er tilbake igjen på 1,3% og ligger dermed fortsatt lavest av alle store kommuner i Rogaland. Bokn, Tysvær og Vindafjord ligger alle på lave 1,1% helt ledige arbeidssøkere. Lavest ledighet Nederste plass på tabellen finner vi  Suldal med  0,9% og Sauda med 0,7% helt ledige. Sauda er en av 2 kommuner som har den laveste ledigheten i hele fylket.  
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 330 61 391 1,7% 0,3% 2,0%
Rogaland 4078 1000 5078 1,6% 0,4% 2,0%
Karmøy 268 58 326 1,3% 0,3% 1,6%
Bokn 5 * 5 1,1% * 1,1%
Tysvær 63 21 84 1,1% 0,4% 1,5%
Vindafjord 51 16 67 1,1% 0,3% 1,4%
Suldal 18 * 18 0,9% * 0,9%
Sauda 16 7 23 0,7% 0,3% 1,0%
Utsira * * * * * *
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
Antall personer som deltar i tiltak reduseres med 61 personer inn mot ferietid, og er nå i sum 163 personer.   
 
Delvis ledige øker i antall kun med 13 personer til 456 personer sett under ett i alle kommunene.
 
Totalt sett så blir det da små bevegelser i sum tallene i arbeidsmarkedet i Nord-Rogaland, selv om aktiviteten likevel er ganske høy.
 
God aktivitet og mange stillinger
Det er godt med offentlig utlyste stillinger i nordfylket i juni (734), og det lyses ut stillinger innen de fleste bransjer. Flest utlyste stillinger finner vi innen Helse, pleie og omsorg (183), Industri (93) og Undervisning (92). Haugesund er kommunen som lyser ut flest stillinger (450), etterfulgt av Karmøy (133), Vindafjord (70), Tysvær (46), Suldal (27), Sauda (7), Bokn (1) og Utsira (0). 

– I juni var det full fart i starten av måneden, men vi merket litt denne siste juni-uken at bedriftene begynner å komme over i feriemodus. Flere bedrifter har meldt at de ikke har klart å dekke behovet for arbeidskraft for ferieavvikling like enkelt som før. De har måttet jobbe betydelig hardere, og ikke alle har fått tak i arbeidskraft med den ønskede kompetansen, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.

– Tilgangen av nye arbeidssøkere går også litt opp mot sommeren, nå når det blant annet er sesongslutt for mange ulike former for opplærings- og skoleløp. Så nå kan det kanskje være mulig å få tak i personer som er ferdige med å fornye sin kompetanse og/eller har fullført sine utdanningsløp, legger Nilsen til.

–  Vi i oppfordrer alle arbeidsgivere med behov for arbeidskraft til å lyse ut sine stillinger på Arbeidsplassen.no og/eller å ta kontakt med oss for å sjekke ut muligheter for rekrutterings- og inkluderingssamarbeid. Sesongvariasjoner gjør at tilgangen av arbeidssøkere ofte øker litt om sommeren - spesielt i juli. Dermed kan det kanskje være mulig å få tak i kompetanse man tidligere i vår ikke har fått tak i. I tillegg er det få som har oppstartsdato i nye jobber denne måneden, da de fleste som regel venter til ut i august når ferieavviklingen i bedriftene er over, sier Elisabeth Lie Nilsen avslutningsvis.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund