Ledigheten synker fortsatt

29.04.2022
Elisabeth Lie Nilsen i NAV Marked Nord-Rogaland ser godt volum på utlyste stillinger
18% flere stillinger utlyst i april, sammenlignet med i fjor
Som region har vi nå 1,4% helt ledige i Nord-Rogaland. Alle kommunene i Nord-Rogaland har nedgang eller stabil ledighet i april. Alle ligger også under landssnittet som er på 1,9% helt ledige og likt eller under fylkessnittet for Rogaland som nå er på 1,8% helt ledige, skriver NAV i en pressemelding.

Mens Rogaland som helhet hadde en liten økning i utlyste stillinger på 3% sammenlignet med samme måned i fjor, så har Nord-Rogaland en  økning på 18% utlyste stillinger. Denne måneden er det flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg, Butikk- og salgsarbeid, Undervisning og Reiseliv og transport.  Haugesund har flest utlyste stillinger (480), etterfulgt av Karmøy (197), Tysvær (63), Vindafjord (43), Suldal (24) og Sauda (45).   

- Arbeidsmarkedet i Nord-Rogaland var mer stabilt i april enn vi kanskje hadde grunn til å frykte. Flere bedrifter vi snakker med varsler uro - både med tanke på krigen i Ukraina og leveranseproblemer, høye strøm- og  drivstoffpriser og slikt. Men dette ser foreløpig ikke ut til i sum å ha påvirket arbeidsmarkedet i så stor grad at det slår ut i tallene, sier Elisabeth Lie Nilsen i NAV Marked Nord - Rogaland. 

Selv om bildet fortsetter å være litt uoversiktlig med mange utfordrende faktorer, så ser det ut til at bedriftene fortsetter å ansette nye medarbeidere. 

Aktiviteten er høy i regionen, og arbeidskraft som faller ut av enkeltbedrifter som sliter,  ser ut til å raskt komme i arbeid andre steder.

- Mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse fortsetter imidlertid å være en utfordring. Dette kan også være noe av grunnen til lavere utlysning innen industri og bygg/anlegg og IT for eksempel. Når man har lyst ut lenge og ikke får napp, så slutter man gjerne å lyse ut etter en stund. Noen lyser også ut bare på hjemmesider, og da er det jo veldig vanskelig for arbeidssøkere å finne stillingene, forklarer Lie Nilsen. 

- Vi oppfordrer bedriftene å lyse ut stillingene på Arbeidsplassen.no. Det koster ikke bedriftene noe, og arbeidssøkere har da muligheten til å finne stillingene. Og kontakt gjerne oss på NAV for samarbeid om behov for arbeidskraft. Vi har mange virkemidler som kanskje kan være med å bidra til vinn vinn løsninger for både kandidater og bedrifter, avslutter Lie Nilsen. 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund