Legger til rette for areal- og kraftkrevende næringer

09.11.2021
Foto: Hydro ASA
Fylkeskommunen inviterer næringslivet til å delta på oppstartwebinar for regional plan for areal og kraftkrevende virksomhet.
 
Rogaland har gode forutsetninger for å ta en viktig rolle i det grønne skiftet med en driftig befolkning, et innovativt næringsliv, fornybar kraft og en velutviklet industriell infrastruktur. Fylket har også behov for omstilling og nye arbeidsplasser i årene som kommer.

Etablering av ny areal- og kraftkrevende virksomhet som datasenter, batterifabrikker, oppdrettsanlegg på land m.m. kan være viktige områder for Rogaland å satse på fremover. Samtidig er det fare for at denne type næringsvirksomhet vil komme i konflikt med andre samfunnsinteresser som landbruk, natur, friluftsliv og reiseliv.

For å bidra til at utviklingen av nye areal- og kraftkrevende næringer skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål, skal Rogaland fylkeskommune i gang med å lage en regional plan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Deltakelse er gratis. Meld deg på her.


 
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund